Family Wiki
Advertisement

גילי כהן כתבה בעיתון הארץ מיום 17 ביוני 2011 על הנושא: על קצה הצוק - "רבים מהמצוקים בחופי הים התיכון מאיימת סכנת התמוטטות, יחד עם הבתים הבנויים עליהם. השבוע אושרה תוכנית ממשלתית להצלתם, אך יש הטוענים שאין בה די ושהיא תפגע קשות בנוף"

החידוש היה:"השבוע הורתה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המוסד העליון העוסק בכל נושא תכנוני - מתוכניות מתאר ארציות, דרך חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ועד לשמירה על עתיקות ומקומות קדושים - על הכנת תוכנית מתאר ארצית להגנה על מצוקי החוף לאורך הים.

אחרי שנים שבהן קרסו מצוקים מבלייה טבעית, תהליך שהוגבר בגלל פעילות אנושית בים וביבשה, החליטה הממשלה לגבש מדיניות כוללת להתמודד עם התופעה, שגבתה ב-2009 את חייו של הראל ברלין, צעיר שמצוק קרס עליו כשבילה בחוף מצפון לנתניה.

צוות בין-משרדי המליץ בין היתר על הקמת שוברי גלים כדי לבלום את פגיעת הגלים במצוקים. לצד זה הומלץ ליצור הגנות פיזיות על מצוקים ברצועת חוף שהוגדרה כמסוכנת במיוחד ואורכה בין עשרה ל-13 קילומטרים, הכוללת בין היתר את חופי נתניה, אשקלון והרצליה. קריסתם, לפי מסמך המדיניות שאושר בממשלה באפריל 2010, עלולה לסכן את שטחי הבנייה העירונית, את הבנייה צמודת הקרקע ואת האתרים הארכיאולוגיים לאורך החוף.

Advertisement