Family Wiki
Advertisement
R-melamed2

בשנת תשנ"ד פורסם פסק ההלכה הבא: נערך על ידי הרב אליעזר מלמד

מוקדש לעלוי נשמת אריה יעקב בן משה יוסף ז"ל

בחודש תמוז תשנ"ה, בעקבות החלטותיה של ממשלת המיעוט לפנות בסיסים צבאיים ביש"ע, התעוררה שאלה אצל חיילים, האם עליהם לקיים את הגזרה, או שעליהם לסרב פקודה כדי לא להשתתף במלאכת הפינוי? התקשרתי אל הרב הגאון אברהם שפירא שליט"א, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל (תשמ"ג-תשנ"ג), ועל פי בקשתו זימנתי כינוס של מספר רבנים חשובים, נציגי איחוד הרבנים למען עם-ישראל וארץ-ישראל. בסוף הכינוס התפרסם הפסק הבא:


פסק הלכה בעניין סירוב פקודה[]

"בהמשך לפסקים שניתנו בזמנו על ידי מועצת הרבנות הראשית ועוד רבנים בעניין איסור פינוי חלקים מארץ-ישראל יש"ע והגולן, נשאלנו האם מותר להשתתף ולעזור בפינוי מחנה צבאי או מתקן צבאי הנמצא באזור המאוכלס על ידי ערבים בשטחי ארץ-ישראל.

  1. אנו קובעים שיש איסור תורה לפנות מחנות צה"ל ולהעביר את המקום לרשות גויים, היות ויש בזה ביטול מצוות עשה וגם סכנת נפשות וסכנה לקיום המדינה.
  2. נראה פשוט שבשטח שצה"ל נמצא ושולט - שם מתקיימת המצווה של ישוב ארץ-ישראל כפי שכתב הרמב"ן, הכוללת גם "לכבשה ולא לעזבה ביד זולתינו מן האומות", ומשטח שצה"ל נסוג יש שם 'עול הגויים', והרי זה בכלל ביטול מצוות עשה הנ"ל. בנוסף לכך, יש בזה כיום משום סיכון נפשות מישראל, וגם סכנה לקיום המדינה, ויש בזה עניין של "לא תעמוד על דם רעך".
  3. גם מחנה צבאי קבוע הוא עצמו ישוב יהודי לכל דבר, עקירתו ועזיבתו ביד גויים, הרי הוא בכלל עקירת ישוב מארץ-ישראל האסור לפי הדין.
  4. ועל כן במענה לשאלה, ברור ופשוט שאסור לכל יהודי לקחת חלק בכל מעשה של סיוע לפינוי ישוב, מחנה או מתקן, וכפי שנפסק ברמב"ם (הלכות מלכים ג, ט), שגם אם המלך צווה לעבור על דברי תורה אין שומעין לו.
  5. אף פעם לא העמיד צה"ל את חייליו בפני מצב בו נאלצו לפעול נגד מצפונם הדתי, המוסרי או הלאומי. אנו קוראים לממשלה ולהנהגת הצבא, לא להעמיד את החיילים במצב בו עליהם להתלבט בין נאמנותם לערכים עליהם בנוי אורח חייהם לבין פקודות הצבא.
  6. אנו פונים לממשלה ולעומד בראשה שלא יתנו יד לפילוג האומה וצה"ל, ולחזק בכל הכוחות את אחדות ישראל בשעה קשה זו".


בנספח לפסק פורסם:[]

"צה"ל יקר וקדוש בעינינו, וכשמו כן הוא - תפקידו להגן על ארץ-ישראל ולשמור על חיי העם, ולא לעשות פעולות הפוכות מיעודו שמסכנות יהודים, מלבד פסק ההלכה שאסור לפנות שטחי ארץ-ישראל, גם חצי האומה נגד הסכם זה, הדעות חצויות, וכך גם חלוקות הדעות בין מפקדי הצבא עצמם, אין זה מוסרי לכוף על חיילים לפעול בניגוד למצפונם לא רק הדתי, אלא הלאומי והמוסרי. דרישה זו מהם היא פשע מוסרי ואינה חוקית. אנו מקווים כי מפקדי הצבא יאפשרו לכל חייל לנהוג לפי מצפונו הדתי. "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

המקור:אתר רוטר

אקטואליה[]

עוזי ברוך מערוץ שבע דיווח ב-11 דצמבר 2009 מלמד לוילנאי: מצוות התורה מעל לפקודות - " בפגישתם אמש (חמישי) הסביר הרב אליעזר מלמד לסגן שר הביטחון את עמדתו לפיה מצוות התורה מעל לכל הפקודות"

בין השאר הוא סקר את היחסים בעבר בין צה"ל לבין ציבור שומרי המצוות:"הרב הסביר לוילנאי כי עמדה זו נתבססה על ההלכה המקובלת בישראל מדורי דורות, וכפי שנהגו אף בצבאו של דוד המלך. הלכה זו הובהרה ויושמה בדורנו שוב על ידי מייסד הרבנות הצבאית והרב הראשי לישראל, ונשיאה של ישיבת 'הר ברכה', הרב שלמה גורן, שכתב על כך פסקי הלכה ומסרם לרב אליעזר מלמד כדי לפרסמם. ועמדה זו היא העמדה המוקבלת על שאר גדולי הרבנים, הרב הראשי לישראל, וראש ישיבת 'מרכז הרב', הרב אברהם שפירא זצ"ל, וכן הרב שאול ישראלי זצ"ל, והרב משה צבי נריה זצ"ל"

Advertisement