Family Wiki
Advertisement

thumb|350px|left
סייעתא דשמיא

שולי רנד

מילים: שולי רנד
לחן: שולי רנד


ערב כזה מושקע מטופח
שום פנס לא צמצמנו
שום נגן לא נחשף
הכל מתוכנן עד הטאק הקטן
קול גרון מכוחכח
קול מיתר מכוון

הקהל בכללי נראה
מהחומר הטוב
לא פוחד להרגיש
פתוח לחשוב
אבל כדי שהכל ידפוק, במחילה
צריך סייעתא דשמיא גדולה

אז איך אפשר
איך עלה בדעתנו
איזה הוה אמינא היתה לנו
להתחיל בלי תפילה
-על מה?
חסר על מה? חברים יקרים
חסר על מה?

שלא יפקע לניצן חן המיתר
שלא יצטרד לי פתאום הזמר
שהרוח תנוח על עמיתנו עמית
שלא תחשבו כבר עדיף התקליט

שנחמן הבאס, לא יפול לי לבאסה
שאמדורסקי אסף, יביא אותה קלאסה
שנהיה בזרימה, שנהיה בקצב
שתשרה השמחה, יגורש העצב
ששמעוני יכה בתוף ובסנר
שלא תקלטו שאני מסיונר
שלא תדרוך בנו רגל גאווה
שעל כל פשעינו תכסה אהבה
שלא נאריך שלא נקצר
שלא תחשבו, אוף, מתי יגמר
שתהיה זאת שעת רחמים ורצון
יפתחו הללבות יוצת הדמיון

בשביל זה צריך סייעתא דשמיא
סייעתא דשמיא
בשם השם נעשה ונצליח
נעשה ונצליח

Advertisement