Family Wiki
Advertisement

ידועים 35 מינים של סוגי סחלב , מהם 11 בארץ. תפוצתם העולמית משתרעת מהרי הקווקז, הארצות שסביב הים התיכון, צפונה למערב אירופה, ומזרחה לאסיה לכל אורכה, עד יפן.

סחלבים תרבותיים[]

חלבים תרבותיים הם תוצאה של הכלאה של מינים טרופיים. הם מצטיינים ביפי פרחיהם , בצורותיהם המוזרות והמעניינות ובצבעיהם המיוחדים , ומקובלים כמיוחסים וכיוקרתיים שבפרחים . רובם קשים מאוד לגידול : אינם גדלים אלא בתנאי תאורה , טמפרטורה ולחות שתחומיהם מצומצמים ביותר. לקסיקון החי והצומח בארץ ישראל

סחלב מתורבת ב"משתלת מאירה"

בשנים קודמות הוצגה במשתלת מאירה בקדומים תערוכה של סחלבים תרבותיים. אך בקדומים יש גם סחלבים מהטבע, עם כי בודדים. כמובן, הם צמח מוגן ונא לשמור עליהם.
סחלבים מתורבתים במשתלת מאירה בקדומים

המלצות לגידול בבית[]

  • אור - סחלבים צריכים שתהיה להם תמיד חשיפה לשמש.
  • אוויר - סחלבים כמו כל צמח אחר צריכים זרימת אוויר מספקת.
  • דישון צריך לכלול בתוכו חומרים כמו אשלגן, חנקן, זרחן, ברזל, מגנזיום ועוד.
  • השקיה נכונה - סחלבים הם פרח עדין, חשוב להשקות סחלבים בכמות מאוזנת- לא פחות מדי ולא יותר מדי.
  • מצע אדמה - די בעציץ חרס קטן עם מצע האדמה טוב.

המקור: שם הורד

שימושים[]

לאורך ההיסטוריה האנושית היו לסחלבים שימושים שונים, יש כאלה שעבורם סחלבים הם מקור למשקה הסחלב, ויש כאלה שעבורם סחלבים הם פרחי נוי מהמהודרים ביותר והיוקרתיים ביותר, ויש כאלה שמשתמשים בפולי הסחלב להכנת תרופות ושיקויי מרפא שונים. סחלבים היו תמיד פרחים שמשדרים מסר של רומנטיקה, מיניות ותשוקה, זאת בשל המראה והמבנה המיוחד (המקור לעיל)

סחלבים בקדומים[]

בקדומים נמצאו שני סוגים של סחלבים: רבורנית וסחלב. מינים נמצאו שמונה:

המקור: נעם שגב, בעקבות סחלבי הבר בקדומים, קדומבע אפריל 2009

סחלביים מהטבע[]

סחלבים משתלת מאירה מקדומים[]

Advertisement