Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מקום משוער - 20 ק"מ מערבית לאיסמעיליה

סֻכֹּת היא המקום הראשון אליו הגיעו בני ישראל ביציאת מצרים, במסעי בני ישראל במדבר סיני. בספר במדבר נאמר:"וַיִּסְעוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵרַעְמְסֵס; וַיַּחֲנוּ, בְּסֻכֹּת" (ל"ג,ה'). היות ועל התחנה הבאה נאמר:"וַיִּסְעוּ, מִסֻּכֹּת; וַיַּחֲנוּ בְאֵתָם, אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַמִּדְבָּר"ׁׁ(שם,ו') - יוצא כי עדיין המקום הוא בתחום ההתיישבות ועדיין לא במדבר.

פרשת המקרא רש"י כתב כי המרחק בין רעמסס לבין סוכות הוא 120 מייל וכך הוא באר:"מרעמסס סכתה - מאה ועשרים מיל היו ובאו שם לפי שעה, שנאמר (שמות יט ד) ואשא אתכם על כנפי נשרים" ([[ספר שמות], י"ב, ל"ז)

קיימת סברה כי המקום נקרא על-ידי המתריים בעבר ת'כוֹת. היום שמו: תֶל אִל מַסְחוּתָה, הנמצאת בקצהו המזרחי של ואדית'מִלַת, כ-20 ק"מ מערבית לאיסמעיליה.


תחנה קודמת:
רעמסס
מסעי בני ישראל במדבר סיני תחנה הבאה:
איתם
Advertisement