Family Wiki
Advertisement

נשמת כל חי היא תפילה הנאמרת קודם "ברכו" של תפילת שחרית בשבת וביום טוב וחותמת את "פסוקי דזמרה".

התפילה תוקנה בתקופה המשנה והשתמשו בה ל"ברכת הגשמים", כמו בקטע הבא המובא במסכת תענית: "א"ר אבהו מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה מאי מברך אמר רב יהודה אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו ור' יוחנן מסיים בה הכי אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו כו' עד אל יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונו ברוך רוב ההודאות רוב ההודאות ולא כל ההודאות אמר רבא אימא אל ההודאות אמר רב פפא הלכך"(ו',ב'). וכן בהגדה של פסח כפי שמובא במסכת פסחים, באשר לסיומה של ההגדה: "מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה' אלהינו ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי"(קי"ח,א').

מקור התפילה[]

על פי הדעה האחרונה, תפילת נשמת השלמה הורכבה בתקופת הגאונים משלושה חלקים:

  • מ"נשמת כל חי" עד "לך לבדך אנחנו מודים" - שהיה לפי דעת רבי יוחנן "ברכת השיר" של ליל הסדר.
  • מ"אילו פינו מלא שירה כים" עד "כל קומה לך תשתחווה" או עד "ועני ואביון מגוזלו" שהיה חלק מתפילת ההודאה על הגשמים של רבי יוחנן במסכת ברכות נ"ט: ומסכת תענית ו':
  • מ"כל פה לך יודה" עד "עבדך משיחך" - תוספת של הגאונים

יש המייחסים את חיבור התפילה השלמה לשמעון כלשהו בהתאם לאות הראשונה של חמישה חלקים בתפילה, מהסוף להתחלה: שוכן עד, מי ידמה, עד הנה עזרונו, ואילו פינו, נשמת. בהתאם יש המייחסים את התפילה לתנא שמעון בן שטח. אחרים ייחסו את תפילת נשמת כל חי לפטרוס הנוצרי ששמו העברי היה שמעון, למשל בהתאם למסופר ב"ספר תולדות ישו". בעל "מחזור ויטרי" שהביא דעה זו שלל אותה בחריפות מכל וכל.

לפי אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין - "יש מיחסים את השיר לשמעון בן שטח, או לשמעון בן כיפה, ורמזו בו שמו למפרע: שוכן עד, מי ידמה, עד הנה עזרונו, ואילו פינו, נשמת (ר"ת שמעו"ן).

באשר לייחוס השיר לשמעון בן כיפא, הוא השליח הנוצרי פטרוס, כותב רש"י דברים חריפים אלה:

ויש אומרים על אותו שמעון פטר חמור שהוא יסד אותו תפילה כשהיה יושב על הסלע, וחס ושלום שלא תהא זאת בישראל, וכל האומר דבר זה כשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמנה [מחזור ויטרי 282]

הערות לערך: שם המעיר: שמואל גלברד הערה: הקטע המובא ממחזור ויטרי, אינו של רש"י אלא של תלמידו ר' שמחה ויטרי

המשפט "ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע" בעייתי לשתי דעות אלו, שכן הוא נשמע כמכוון ישירות כנגד ישו הנוצרי. על פי הסברה ששמעון בן שטח כתב את התפילה, יש המשערים שהמשפט נוסף בתקופה מאוחרת יותר, לאחר הופעת הנצרות. המציינים שהתפילה נכתבה על ידי פטרוס אומרים שהוא הכניס את המשפט בכוונה לתוך התפילה כדי להראות שהוא קיבל את הנצרות רק מן השפה ולחוץ.

לפי האבודרהם, שם המחבר הוא "יצחק" בהתאם לראשי התיבות של ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים.

לפי אתר פיוט :נשמת כל חי - "פרשה מעניינת ביותר קשורה בשאלת מחברה של התפילה: בימי הביניים רווחה בקרב יהודים אגדה לפיה מחבר 'נשמת כל חי' – ככל שהדבר נשמע מפתיע – אינו אלא פטרוס, מהחשובים שבשליחיו של ישו הנוצרי; מסורת אחרת טענה כי שם המחבר הוא 'יצחק', המשוקע כביכול באקרוסטיכון במילה השנייה בכל צלע בטור "בְּפִי יְשָׁרִים תִּתְהַלָּל / וּבְדִבְרֵי צַדִּיקִים תִּתְבָּרַךְ / וּבִלְשׁוֹן חֲסִידִים תִּתְרוֹמָם / וּבְקֶרֶב קְדוֹשִׁים תִּתְקַדָּשׁ"; אולם לשתי המסורות אין כנראה בסיס היסטורי מוצק לסמוך עליו, וממילא נותר מחברה הראשוני של תפילתנו עלום ואפוף סוד.


לפי הויקיפדיה העברית)

סגולות התפילה[]

באתר כתוב:" הרב אהרון גמליאל שליט"א מירושלים נחשב לאחד המובלים לעידוד הציבור באמירת "נשמת כל חי". מידי שבוע, בליל ששי, מתקיימת בביתו סעודת 'נשמת' שמשתתפים בה מספר אנשים קבועים, ומצטרפים אליה רבים נוספים שמתעניינים בסגולת אמירת "נשמת כל חי". תוכן המדור מתוך ספרו 'מטה אהרון'.

והוא מוסיף בכותב באתר: ברכת שיר השבח "נשמת כל חי" העצה הנפלאה להוושע בכל העניינים: לרפואה, פרנסה, זיווג, בנים, שלום בית וכו'

והוא מספר: "נשמת כל חי" הינה תפילת הודאה להקדוש ברוך הוא אשר יסדה שמעון בן שטח ועליה נאמר בנביא "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" (בן איש-חי, פר' תולדות ס' ג') וטוב לאומרה מידי פעם. אך היא גם עצה נפלאה לישועה על כל צרה שלא תבוא, יקבל האדם על עצמו בלא נדר ובקבלה גמורה, שכשינצל ממנה יאמר לאחר שיוושע את ברכת שיר השבח "נשמת כל חי" פעם אחת בלבד (מתוך שחרית של שבת קדש אחרי שירת-הים) בתודה וקול זמרה (ויחתום בלא שם ומלכות), ועצה זו בדוקה ומנוסה שניצולו רבים על ידה, ובפרט אם יקבל על עצמו לאומרה בפני עשרה אנשים הרי זה משובח. ובכדי שלא ישכח לקיים קבלת אמירת הנשמת רצוי מאוד שירשום קבלה זו על דף.

בשעת קבלתו וכן בשעת אמירת "הנשמת" יפריש מעות לצדקה כפי יכולתו, שהיא מסוגלת לכל העניינים, ומה טוב ונעים שיאמר "נשמת כל חי" עם כיבוד או סעודה בבחינת סעדני ואוושעה (אך אין הכרח בדבר), (תהלים קי"ט).

התפילה[]

ראשי הפרקים של התפילה, מהסוף להתחלה, מרמזים על שם המחבר שמעון - כפי שנראה להלן בתפילה לפי נוסח תימן - בלדי מאת הרב יהודה גמליאל הי"ו

תפילה בעלת סגולות רבות, נאמרת גם בליל הסדר. בסידור זה מופיע בשבתות, בין "אז ישיר" לבין "ישתבח". התפילה מכונה בשם "ברכת השיר" - כך מכונה במשנה.

המקור של התפילה הוא קדום, במסכת פסחים, לגבי ליל הסדר. שם נאמר: "מזגו לו כוס שלישית, מברך ברכת המזון (עוסקים בגאולת האדם, הארץ, ירושלים ובית המקדש) "ולקחתי לי לעם והיתם לי לאלוקים", מוזגים כוס רביעי, מדברים על הגאולה העתידית "גומר עליו את הלל ואומר עליו רכת השיר" מהי ? "דעה אחת רבי יהודה- יהלולך (ישתבח) , דעה נוספת - רבי יוחנן: נשמת כל חי" - כלומר תפילה זו הייתה מוכרת .

ה"טור" שואל למה "נשמת כל חי" נאמרת רק בשבת - התפילה ארוכה ולכן אומרים את הסיכום.

למה זה נקרא :"ברכת השיר" - אחרי אז ישיר זאת הברכה על השיר ששרו על הים - מי כמוך וכ"ו.

החלק הראשון סוקר את ברכות השחר. מודים לך בכל עת צרה ומצוקה.(הדקה:60)

נִ שְׂמַת כָּל חַי תְּבָרֵךְ אֶת שִׂמְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וְרוּחַ כָּל בָּשָׁר לְךָ תְּפָאֵר וּתְרוֹמֵם אֶת זִכְרְךָ מַלְכֵּנוּ תָּמִיד. לְדוֹר וָדוֹר מֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה הוּא הָאֵל. וּמִבַּלְעֲדֶיךָ אֵין אֱלֹהִים. וְאֵין לָנוּ מֶלֶךְ גּוֹאֵל וּמוֹשִׂיעַ בְּכָל עֵת צָרָה וְצוּקָה אֵלָּא אָתָּה. פּוֹדֶה וּמַצִּיל. מְפַרְנֵס וּמְרַחֵם. אֱלוֹהַּ כָּל הַבְּרִיּוֹת. אֲדוֹן הַתּוֹלָדוֹת. הַמְּהֻלָּל בַּתֻּשְׂבָּחוֹת. הַמַּנְהִיג עוֹלָמוֹ בְּחֶסֶד. וּבִרְיּוֹתָיו בְּרַחֲמִים רַבִּים. וה' אֱלֹהִים אֱמֶת. לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׂן. הַמְעוֹרֵר יְשֵׂנִים הַמֵּקִיץ רְדוּמִים. וְסוֹמֵךְ נוֹפְלִים. וְרוֹפֵא חוֹלִים. וּמַתִּיר אֲסוּרִים. וּלְךָ אֲנַחְנוּ מוֹדִים:

וְ אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׂירָה כַיָּם. וּלְשׂוֹנֵנוּ רִנָּה כַּהֲמוֹן גַּלָּיו. וְשִׁפְתוֹתֵינוּ שְׂבָח כְּמֶרְחֲבֵי הָרָקִיעַ. וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶּׁמֶשׂ וְכַיָּרֵחַ. וְיָדֵינוּ פְרוּשׁוֹת כְּנִשְׂרֵי שָׂמָיִם. וְרַגְלֵינוּ קַלּוֹת כָּאַיָּלוֹת. אֵין אָנוּ מַסְפִּיקִין לְהוֹדוֹת לְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ. וּלְבָרֵךְ אֶת שִׂמְךָ מַלְכֵּנוּ. עַל אַחַת מֵאֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים וְרוֹב רִבֵּי רְבָבוֹת פְּעָמִים. הַטּוֹבוֹת שֶׂעָשִׁיתָ עִמָּנוּ וְעִם אֲבוֹתֵינוּ: מִלְּפָנִים מִמִּצְרַיִם גְּאַלְתָּנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ. מִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתָנוּ. בְּרָעָב זַנְתָּנוּ. וּבְשָׁבָע כִּלְכַּלְתָּנוּ. וּמֵחֶרֶב הִצַּלְתָּנוּ. וּמִדֶּבֶר מִלַּטְתָּנוּ. וּמֵחֳלָאִים רָעִים רַבִּים דִּלִּיתָנוּ מַלְכֵּנוּ.

וְעַד הֵנָּה עֲזָרוּנו רַחֲמֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וְלֹא עֲזָבוּנוּ חֲסָדֶיךָ. עַל כֵּן אֵבָרִים שֶׂפִּלַּגְתָּ בָּנוּ. וְרוּחַ וּנְשָׂמָה שֶׂנָּפַחְתָּ בְּאַפֵּינוּ. וְלָשׂוֹן אֲשֶׂר שַׁמְתָּ בְּתוֹךְ פִינוּ. הֵן הֶן יוֹדוּ לְךָ וִיבָרְכוּ אֶת שִׂמְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ עַל רוֹב נִסֵּי פְלָאֶיךָ. כִּי כָל פֶּה לְךָ יוֹדֶה. וְכָל לָשׂוֹן לְךָ תְשַׂבֵּחַ. וְכָל עַיִן אֵלֶיךָ תְצַפֶּה. וְכָל בֶּרֶךְ לְךָ תִכְרַע. וְכָל קוֹמָה לְפָנֶיךָ תִשְׂתַּחֲוֶה. וְכָל הַלְּבָבוֹת יִירָאוּךָ וְהַקְּרָבִים וְהַכְּלָיוֹת יְזַמְּרוּ לִשְׂמֶךָ. כְּדָבָר שֶׂנֶּאֱמַר כָּל עַצְמֹתַי תֹּאמַרְנָה, ה' , מִי כָמוֹךָ. מַצִּיל עָנִי מֵחָזָק מִמֶּנּוּ. וְעָנִי וְאֶבְיוֹן מִגּוֹזְלוֹ. שַׁוְעַת עֲנִיִּים אַתָּה תִשְׁמַע. צַעֲקַת הַדַּל תַּקְשִׁיב וְתוֹשִׁיעַ: מִי ידְמֶה לָּךְ. וּמִי יִשְׁוֶה לָּךְ. וּמִי יַעֲרָךְ לָךְ. הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא אֵל עֶלְיוֹן. קוֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ: נְהַלֶּלְךָ וּנְשַׁבֵּחֲךָ וּנְפָאֶרְךָ וּנְבָרֵךְ אֶת שֵׁם קָדְשֶׁךָ. כָּאָמוּר. לְדָוִד. בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת ה'. וְכָל קְרָבַי אֶת שֵׁם קָדְשׁוֹ:

(זה המשך ישיר ולא תוספת - חלק מתפילת "נשמת כל חי")

"ביום טוב ינגן החזן "האל בתעצומות"
הָאֵל (פירוש) בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ. הַגָּדוֹל (הפירוש} בִּכְבוֹד שְׁמֶךָ. הַגִּבּוֹר (פירוש) לָנֶצַח וְהַנּוֹרָא (פירוש)בְּנוֹרְאוֹתֶיךָ:

בראש השנה וביום כפור ינגן החזן "המלך"
הַמֶּלֶךְ הַיּוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא:

בשבת מתחיל החזן "שוכן עד"
שׁ וֹכֵן עַד מָרוֹם וְקָדוֹשׁ שְׁמוֹ. וְכָתוּב רַנְּנוּ צַדִּיקִים בַּה'. (גירסה: לישרים נאוה תהילה) "

בְּפִי יְשָׂרִים תִּתְרוֹמַם:
וּבְדִבְרֵי צַדִּיקִים תִּתְבָּרַךְ:
וּבִלְשׂוֹן כָּל חֲסִידִים תִּתְקַדָּשׂ:
וּבְקֶרֶב קְדוֹשִׂים תִּתְהַלָּל:

וּבְמִקְהֲלוֹת רִבְבוֹת עַמְּךָ כָל בֵּית יִשְׁרָאֵל יִתְפָּאַר שְׂמְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ. שֶׂכֵּן חוֹבַת כָּל הַיְצוּרִים, לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ לְהוֹדוֹת. לְהַלֵּל. לְשַׂבֵּחַ. לְפָאַר. לְרוֹמַם. לְגַדַּל. וּלְהַדַּר עַל כָּל דִּבְרֵי שִׂירוֹת זְמִירוֹת תֻּשְׂבְּחוֹת דָּוִד בֶּן יִשַׂי עַבְדְּךָ מְשִׂיחֶךָ: (סיום של ההגדה)

כל יום אומרים את החלק האחרון של תפילת "נשמת כל חי"

יִשְׂתַּבַּח שִׂמְךָ לָעַד מַלְכֵּנוּ הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׂ בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ. כִּי לְךָ נָאֶה ה' אֱלֹהֵינוּ שִׂיר. וּשְׂבָח. הַלֵּל. וְזִמְרָה. בְּרָכוֹת. וְהוֹדָאוֹת. נֶצַח. וּגְבוּרָה. גְּדֻלָּה. תְּהִלָּה. וְתִפְאֶרֶת. עֹז. וּמַלְכוּת. וּמֶמְשָׂלָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם: בָּרוּךְ אַתָּה (יחתום בלא שם ומלכות) מֶלֶךְ הָעוֹלָם. מֶלֶךְ גְּדוֹל הַתֻּשְׂבָּחוֹת. אֵל הַהוֹדָאוֹת. אֲדוֹן כָּל הַמַּעֲשִׁים. הַבּוֹחֵר בְּשִׂירֵי זִמְרָה חַי הָעוֹלָמִים (והשומעים עונים: אָמֵן):


סבורים כי המחשב הוא שמעון בן שטח. אוצר ישראל כתב שבסידור עבודת ישראל מיוחסת התפילה לחברו, שמעון בן כיפא.

מתוך הזוהר[]

בזוהר לפרשת תרומה נאמר:" נשמת כל חי הא חברייא אתערו (רה) ביה מלין דקשוט, אבל אית לן לאדכרא האי נשמתא דפרחא מההוא חי העולמים ובגין דאיהי דיליה דמניה נפקן כל ברכאן ושריין ביה והוא אשקי ומברך לתתא האי נשמתא דנפקא מניה אית לה רשו לברכא להאי אתר, ועל דא פרחין נשמתין מההוא חי, במעלי שבתא, אינון נשמתין דאינון פרחאן, ממש מברכין להאי אתר דאק' שם מתתא, וההוא אתר דנפקי מניה מברך ליה לעילא והאי שם מקבלא ברכאן מתתא ומעילא ואתכלילת מכל סטרין, ביומי דחול איהי מקבלא ברכאן משאר נשמתין דקא מברכין לה מתתא, ביומא דשבת איהי מקבלא ברכאן מאינון נשמתין עלאין דקא מברכאן לה בארבעין וחמש תיבין כחושבן מ"ה (מנשמת כל חי עד והאחרונים) (ס"א וברזא דחמשין תיבין כחושבן מ"י) כמה (הקדמה ב א)דאוקימנא ברזא מ"ה וברזא מ"י, דא עלמא עלאה ודא עלמא תתאה, נשמת כל חי (ס"א עד האחרונים) מ"ה, ומן ואילו פינו מלא שירה עד ומלפנים סלקא תושבחתא אחרא חמשין תיבין, ואף על גב דלא קיימא תמן מלה בחושבנא סלקא חושבא רזא מ"י ומתמן ולהלאה סלקא תושבחתא אחרא לחשבון (מ"ה) מאה תיבין תשלומין דכלא וחד רתיכא על מה דשריא דאיהו (שמות דף קלח/א)

לפי נוסח יהודי איטליה[]

המקור:תפלות. מחזור. רמ"ו. שונצין
מחזור כפי הנהוג לקהל ... רומ"ה ...
(שונצין ; קזאל מיורי : דפוס בני שונצין, תשרי-כ אלול רמ"ו).
הספריה הלאומית

סידור איטלקי עתיק
Advertisement