Family Wiki
Advertisement
הרב_מרדכי_ברלין_על_מקורה_של_מצוות_הדלקת_הנרות_בערב_שבת

הרב מרדכי ברלין על מקורה של מצוות הדלקת הנרות בערב שבת

הרב מרדכי ברלין: על מקורה של מצוות הדלקת הנרות בערב שבת, בעקבות "פרשת בעלותך את הנרות". חז"ל מנו שלוש סיבות: מצווה מדברי חכמים להדליק נר לכבוד שבת, ושלושה טעמים למצווה: א) לכבוד שבת, שאין סעודה חשובה בלא אור. ב) לעונג שבת, שכל שאינו רואה את מאכליו אינו מתענג בהם.ג) לעשות שלום בבית, שכל שאינו רואה את רהיטיו וחפציו, נכשל בהם, ונעשה רוגז וכועס. וכל כך חשוב להאיר את שולחן השבת, עד שאמרו חכמים, שמי שאין לו כסף לקנות נר למאור, יחזר על הפתחים לבקש צדקה כדי לקנות נר (שו"ע רסג, ב).. השיעור ניתן בפני באי "כולל משכן בנימין" ליד ישיבת קדומים בסיון תשע"ט

הרב_מרדכי_ברלין_על_קדושת_השבת_והדלקת_נרות_-_חלק_שני

הרב מרדכי ברלין על קדושת השבת והדלקת נרות - חלק שני

הרב מרדכי ברלין: על קדושת השבת והדלקת נרות - חלק שני שיעורו בפנ י באי כולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים סיוון תשע"ט בתמונה: שבר מחורבת עוצה של כן לנר שבת שעליו חרותה המילה שבת נמצא בשכבה 8, מתוארך לשנים 340–410 לספירה המקור:ויקישיתוף

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Advertisement