Family Wiki
Advertisement
Bet harlap

תעודת יוחסין מאת בית דין צדק

משפחת חרלפ הינה משפחה עתיקת יומין . בני המשפחה הינם צאצאים ישירים של משפחת מלכי יהודה , וצאצאי המלך דוד ובנו שלמה - החכם מכל אדם . עם גלות ירושלים הראשונה ,בימי המלכים יהויכין וצדקיהו , גלו צאצאי המשפחה לבבל . בהמשך הם כיהנו כראשי גלות בבל עד לסוף האלף הראשון לספירה . משם עברו בני המשפחה לספרד ושם חי "חייא " שעל שמו ראשי התיבות בהם נקראת המשפחה : " חייא ראש ליהודי פולין ". או "חייא ראש ליהודי פורטוגל " . הן בספרד והן בפורטוגל בני המשפחה החזיקו בסמכויות שילטוניות ויש להם נכסים בברצלונה , לרידה , סרגוסה ,קלטיוד וליסבון וכן במחוז אלגריבה בדרום פורטוגל . עם גרוש ספרד התפזרו בני המשפחה לאיטליה ולמרחבי האימפריה העותומנית . חלק מבני המשפחה עברו מאלסנדריה בצפון איטליה לליטא ולאוקראינה ויסדו את הישוב היהודי שם . הרב יצחק ואשתו מהעיירה וילקויסק בדרום ליטא היו הראשונים מבני המשפחה שעלו לארץ ישראל בשנת התר"י והיתישבו בירושלים . נכדם היה הרב הגאון יעקב משה חרלפ זיע"א, מחבר מי מרום ומיסד את תורת הגאולה המודרנית והעכשווית . הרב אפרים חרלפ , שעלה לאחר מכן היה ממיסדי העיר רחובות . מכוחם , מתורתם ומרוח אמונתם בתקומת ישראל בארצו החדשה - ישנה, אנחנו כאן במדינת ישראל

המקור:אתר המשפחה

Advertisement