Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

הישוב ניר עקיבא המשתייך למועצה אזורית מרחבים, נמצא בנגב הצפוני-מערבי, מצפון-מזרח לנתיבות ומדרום לניר משה. מרחקי נסיעה: חצי שעה מבאר שבע ואשקלון.

תולדות המקום[]

הישוב נוסד בשנת 1950 ונקרא על שמו של עקיבא אטינגר, שהיה מנהל מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית בעבר.

תהליך עליה לקרקע: העלייה הראשונה של הישוב הייתה של עולים מרומניה, כשאליהם הצטרף גרעין של עולים צעירים יוצאי מרוקו.

על הישוב[]

ניר עקיבא הינו מושב מעורב בהרחבה, המונה כ- 70 משפחות. המושב מורכב מאוכלוסייה די מגוונת מכל קצווי תבל, מצבו החברתי מעולה.בישוב מתגוררות משפחות מכל גווני הקשת, חילונים, דתיים ומסורתיים שכולם חיים ביחד בהרמוניה מלאה וכל איש מכבד את רעיהו.המושב נמצא בתוך אזור שעיקר משאביו מופנים לחינוך ותרבות ותהליכים מזורזים לפיתוח מקומות תעסוקה.

בישוב: גן משחקים, בית כנסת, מקווה.

ממוצע גילאים: 40-60

חתכי גילאים בישוב:

ילדים 0-3: 20

ילדים 3-6: 20

ילדים 6-13: 20

נוער 13-21: 25

בוגרים 21-120: 100


תעסוקה ויזמות בישוב[]

תעסוקה בישוב וסביבתו: ענפי התעסוקה הם לרוב מחוץ לישוב והם כוללים מקצועות חופשיים, תעשייה וכו'. ענפי יצור בישוב: הישוב הוא חקלאי, בעיקר חממות לשוק המקומי וגידולי ירקות לשוק המקומי. יזמות בישוב: יזמויות הקשורות לתחום התיירות

המקור אתר תנועת אור להתיישבות בנגב

קליטת מפוני כםפר דרום[]

חוקי עזרא מערוץ שבע דיווח ב-27 דצמבר 2009 הממשלה אישרה יישוב חדש למפוני כפר דרום - היישוב החדש למפוני כפר דרום יוקם בצמוד למושב ניר עקיבא בנגב המערבי. נתניהו: המפונים סובלים סבל רב ומתמשך ויש לפעול לצימצומו

העקורים שהתגוררו עד היום בבניין באשקלון יועברו לאתר מגורים זמני במקום. שר האוצר, יובל שטייניץ, התנגד בישיבה לבניית אתר זמני שיאפשר יציאה מיידית של המפונים מבניין המגורים באשקלון, אולם יו"ר ועדת השרים לסיוע למפוני גוש קטיף השר דניאל הרשקוביץ אמר כי "לקהילה זו כבר היו שלושה הסכמי העתקה למקומות שונים – אולם הם לא התממשו, ולא באשמת התושבים".

ראש מינהלת תנופה (סל"ע לשעבר), בנצי ליברמן, שהציג את ההחלטה בפני הממשלה, העריך כי תוך חודשים ספורים יעברו התושבים ליישוב הזמני והביע תקווה כי הממשלה תאשר בקרוב הקמת שלושה יישובים נוספים עבור מפוני גוש קטיף.


ראו גם:שבי דרוםיישובי מועצה אזורית מרחבים[]

  • מושבים: אשבול · בטחה · גילת · מסלול · ניר משה · ניר עקיבא · פדויים · פטיש · פעמי תש"ז · קלחים · רנן · שדה צבי · תלמי ביל"ו · תפרח
  • יישובים קהילתיים: מבועים
  • מוסדות : עלה נגב
  • כפר נוער:אשל הנשיא
Advertisement