Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


Nir ezion

תמונה כללית המקור:אתר הישוב

משק ניר עציון, נוסד בשנת תש"י (1950) על ידי שרידי כפר עציון וחברי קבוצות "אחדות" ו"מכורה", גופים חלוציים דתיים משרידי השואה.

ביישוב כ- 80 משפחות ותיקים וצעירים.

הישוב שוכן על השלוחה המערבית של הכרמל, צופה אל הים ועל מבצר עתלית ההיסטורי ונאה לו הפסוק: "ככרמל בים יבוא". (ירמיה מ'ו, י'ח)

ניר עציון שהוקם כקיבוץ במסגרת הקיבוץ הדתי, הפך בשנת תשי"ג למושב שיתופי ומהווה קהילה הבנויה על עקרונות שיתוף וערכים סוציאליים ברוח "תורה ועבודה" ואהבת האדם.

כלכלת המשק מבוססת על גידולי שדה, רפת, לול, מפעל מזון, מלון, נגריה ועבודת חוץ.

בחמישים ושש שנותיו עבר ניר עציון משברים חברתיים וכלכליים ומאבק עם איתני הטבע ויכול להם.

יפי המקום הטובל בירק, הנוף המרהיב והאוויר הצח, לצד ביסוס כלכלי ושילוב חיי חומר ורוח, עושה את ניר עציון מקור גאווה ליושבים בו.


"ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה"

(ירמיה ב', ז')

מתוך אתר הישוב

ראו גם[]

Advertisement