Family Wiki
Advertisement
1499527 449019681864677 424322922 n.jpg

היום (15 דצמבר 2013) לפני 96 שנים הובלו שני יהודים אל הגרדום ועל צווארם נכרך חבל התליה. נעמן בלקינד. יוסף לישנסקי. האחרון פנה אל הנוכחים בערבית רהוטה ואמר:

אין אנו בוגדים; לא בגדנו במולדת, שהרי בטרם הבגידה חייבת להיות אהבה. אנחנו מעולם לא אהבנו את מולדת ה"פאלאקה" וה"בקשישים"... שנאנו אותה תכלית שנאה... אנחנו, חברי ניל"י, בראשותו של היהודי הגדול (הכוונה לאהרן אהרנסון), חפרנו לך קבר גדול, עות'מאניה הבזויה!.. בשעה שאתם עוסקים בתלייתנו, נכנסים צבאות בריטניה הגדולה לעיר הקדושה שלנו, לירושלים, וצבאותיכם נסים מן העיר ללא קרב....

לאחר מכן נשלפו הכסאות תחת רגליהם.

לשניהם טרם מלאו שלושים.

יהי זכרם ברוך.


Advertisement