Family Wiki
Advertisement

נחל_הבשור קישור לויקיפדיה


גשר הרכבת המשוחזר[]

ראו ערך מורחב:תל שרוחן גשר המסילה הישן


גשר הרכבת - צילום לוח ההסבר - ויקיפדיה

גשר הרכבת המשוחזר - ויקיפדיה

בשנת 2004 שוחזר גשר הרכבת מעל נחל הבשור. הגשר שימש את מסילת רכבת בין רפיח לבאר שבע אשר נסלל על ידי הבריטים ביוני 1917 ונחנך במאי 1918. הרכבת פעלה שלושה ימים בשבוע וחדלה לפעול בשנת 1927.

Advertisement