Family Wiki
Advertisement
Ambro-creek

נחל זורם - ויקיפדיה

נחל הוא מוביל מים טבעי, שגבולותיו הם קרקעית הנחל ושתי גדותיו. נחל גדול מפלג וקטן מנהר. לעתים משתמשים בקהילה המדעית בביטוי נחל לציון כל מוביל מים טבעי, בלא התחשבות בגודלו. מחקר הנחלים ונתיבי המים קרוי הידרולוגיה והוא נושא חשוב בגאומורפולוגיה.

את הנחלים מקובל לחלק לשלושה סוגים עיקריים:

  • נחל איתן - הוא נחל הזורם כל השנה, מוזן בדרך כלל על ידי מי מעיינות. דוגמה לנחלים כאלה הם הירדן ומקורותיו.
  • נחל אכזב הוא נחל הזורם בחורף בלבד, מוזן בעיקר ממי גשמים או ממעינות עונתיים.
  • נחל אפיזודי-שטפוני - הוא נחל הזורם רק זמן קצר אחרי הגשם, ומפסיק כעבור מספר ימים או אף שעות. מרבית הנחלים בישראל הם נחלים אפיזודיים, אם כי מרבים לכנותם נחלי אכזב.

בלשון התורה ובלשון חז"ל, נחל משמש גם כביטוי לעמק, ולאו דוקא למקום בו זורמים מים

מקור הפתיח והערך במלואו בויקיפדיה העברית נחל קישור לויקיפדיה

Advertisement