Family Wiki
Advertisement

(הועתר מהויקיפדיה העברית - ספטמבר 2010)


נגד אַפְּיון הוא ספרו הרביעי של ההיסטוריון היהודי-רומי יוסף בן מתתיהו, אשר נכתב זמן לא רב לפני מותו. בספר זה, שנכתב בשנים האחרונות של המאה הראשונה לספירה, מתגלה בן מתתיהו כחריף ותוקפן כנגד תופעות שונות של שנאת ישראל.

זוהי יצירה אפולוגטית (מתגוננת), אשר נכתבה כחזית ביקורתית מול מסע ההשמצות של קבוצת סופרים מאלכסנדריה אשר השחירה את פני היהודים בכלל ותקפה את היצירה "קדמוניות היהודים" בפרט. בחיבור זה מוכיח יוסף בן מתתיהו את שקריות הטענות כי היהודים הם עם ללא היסטוריה וללא חוק ומוסר, ומבליט את קדמוניות העם היהודי ואת ההיבטים המוסריים של חוקיו, הלכותיו ומנהגיו.

הספר היווה מעין גולם שקם על יוצרו, הואיל וחלק מהמקורות האנטישמיים שיוספוס מביא הם כתבים שנעלמו מן העולם; כתבים של היסטוריונים כגון מנתון אינם קיימים עוד, ו"נגד אפיון" הינו אחד המקורות החשובים שלהם.

לחיבור " נגד אפיון" שני חלקים: א. תגובה לטענות כלליות נגד היהודים ב. תגובה לטענותיו של אפיון, רטוריקן יווני בן התקופה שחי באלכסנדריה.

תרגומים לעברית[]

  • נגד אפיון / יוספוס פלאוויוס <יוסף בן מתתיהו> ; תרגום מהמקור עם מבוא ופירושים - אריה כשר, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ז.
  • קדמות היהודים נגד אפיון / תרגם י"נ שמחוני, תל אביב: א"י שטיבל, תרצ"ט. (מהדורות נוספות: מסדה, [ת"ש לערך]; שם, תשי"ט; שם, 1968.) (התרגום באתר "דעת")
  • קדמות היהודים: נגד אפיון ... המצרי מאלכסנדריה / מתורגם עברית מאת הרופא כהר"ר שמואל שולם והדפס בעיר קוטאנדינא בשנת שכ"ו.

ראו גם[]

Advertisement