Family Wiki
Advertisement

עליי[]

זה דף המשתמש שלך. כדאי לערוך דף זה כדי שמשתמשים אחרים יוכלו לדעת עליך יותר!

אם אתה רוצה שהכתיבות שלך יקחו אותן ברצינות, אנא הוסף פרטים על עצמך Daniel ventura 14:01, בינואר 29, 2012 (UTC)

התרומות שלי[]

הדפים האהובים עליי[]

  • הוסף כאן קישור לדפים האהובים עליך או דפים שיצרת.
  • דף אהוב שני
  • דף אהוב שלישי

כדאי לציין את המקור התפילה[]

תפילה להמשכת רוח טובה והרהורי תשובה

אני חוזר על בקשתי[]

איני מוכן לקבל חומר ללא ציון מקור. כל חומר שתוסיף ללא ציון מקור יימחק.
כל מקום שכתוב השם נא לשנות ה' - פשוט יש לי ספק אם ישמרו על קדושת הגיליון
אני מבקש פרטים נוספים עליך Daniel ventura 12:22, בינואר 30, 2012 (UTC)

Advertisement