Family Wiki
Advertisement
JOSEPH'S_BLESSING_Eco_Farm_Itamar-0

JOSEPH'S BLESSING Eco Farm Itamar-0


Zimermman farm 4

מבט על החווה


משק צימרמן הוא משק אורגני בישוב הקהילתי איתמר. הוא מכונה בשם :"JOSEPH'S BLESSING Eco-Farm ונמנה על ארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל. הוקם על-ידי אלון ורחל צימברמן לפני 26 שנה. עסק בגידולים חקלאיים שיגרתיים כמו רוב החקלאיים, עד אשר עשה תפנית והחל בגידול גידולים מיוחדים על בסיס ביולוגיה אורבנית.

מכונה גם: הארץ הטובה - איתמר - רחל צימרמן : שיווק, תוצרת חקלאית ישראלית, ביקורים במשק, קטיף ודייג עצמי. חוייה חקלאית, תיירותית .ואורגנית. כשרות מהדרין מייל: rachel3030@bezeqint.net

אספקת המים לחקלאות מבוססת על מאגר מקומי הקולט מי-גשמים. הגידולים בחווה הם נבחרים: ארטישוק, אספרגוס ועצי פרי נבחרים. ההדברה היא כולה ביולוגית. הזיבול הוא אורגני.

ניתן לבצע במקופ סיורים התיאום מראש

אתר החווה]

תמונות מהחווה[]

תמונות נוספות[]

של חוות צימרמן וגבעות עולם הקש בקישור מטה

http://travel.webshots.com/photo/2897878480037576929esAHmr

Advertisement