Family Wiki
Advertisement
מבוא_ללימוד_המשנה

מבוא ללימוד המשנה

מבוא ללימוד המשנה, סקירה מקפת על השתלשלותה של התורה שבעל פה מנתינתה במעמד הר סיני עד רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.

המקור: הסרטון ביו-טובקישורים חיצוניים[]

משנה קישור לויקיפדיה

Advertisement