Family Wiki
Advertisement

המקור:מקראות_גדולות_הכתר קישור לויקיפדיה

מקראות גדולות הכתר

מפעל מקראות גדולות - הכתר הוא מיזם בראשותו של פרופ' מנחם כהן מאוניברסיטת בר-אילן, להוצאת מהדורת מקראות גדולות על פי מיטב כתבי היד של הטקסטים הנכללים בה, תוך התבססות על נוסחו של כתר ארם צובה כנוסח המקרא והמסורה שלו.

טקסטים הכלולים על הדף[]

על דף המהדורה מופיע טקסט המקרא, המסורה הגדולה והקטנה, אפארט המסביר את קיצוריה של המסורה ('עין המסורה'), תרגום (אונקלוס על התורה ויונתן על הנביאים), וכן מבחר של פרשני ימי הביניים: רש"י, ר' יוסף קרא, רשב"ם (בתורה), ראב"ע, רמב"ן (בתורה), רד"ק, ר' יוסף בכור שור (בתורה) ר' אליעזר מבלגנצי, ר' ישעיה מטראני, רלב"ג, ר' יוסף אבן כספי, ר' מנחם בן שמעון, ר' מנחם המאירי ועוד.

ההדרת הטקסטים[]

כל הטקסטים יוצאים בההדרה מדויקת על פי כתבי יד, עם פיסוק מלא וציון מראי מקומות, אך ללא אפאראטי הערות וחילופי נוסח, מחוסר מקום. לאלו יוחד מקום במהדורה האלקטרונית המתוכננת (שבינתיים יצאה רק בגרסת המקרא בלבד, ובגרסת ביתא לשאר הטקסטים).

ההדרת נוסח המקרא התבצעה על פי נוסח כתר ארם צובה, במקום שבו הוא נמצא בידינו, ועל עקרונות שחזור שפותחו בידי פרופ' מנחם כהן, במקומות שבהם אין לפנינו נוסחו של הכתר. בנושא זה הוא התפלמס עם הרב מרדכי ברויאר, שאף הוא הוציא מהדורת תנ"ך המבוססת בעיקרה על הכתר, אך הרשה לעצמו לסטות ממנו, בעיקר בתחום הגעיות והחטפים באותיות לא-גרוניות.

שחזור המפעל[]

בימת_חוקר_ראיון_עם_פרופ'_מנחם_כהן_חוקר_"מקראות_גדולות_-_הכתר"_המשחזר_את_כתר_ארם_צובא

בימת חוקר ראיון עם פרופ' מנחם כהן חוקר "מקראות גדולות - הכתר" המשחזר את כתר ארם צובא

ירח טל מראיין את פרופ' מנחם כהן, חוקר הפרוייקט "מקראות גדולות - הכתר", המשחזר את כתר ארם צובא במסגרת התכנית "בימת חוקר".

פרעות 1947 ביהודי העיר חאלב שבסוריה הביאו להרוגים ופצועים רבים ולחורבן נוסף - "כתר ארם צובא", כתב היד החשוב ביותר של התנ"ך שנכתב ככל הנראה כבר במאה העשירית, הנחשב לנוסח המדויק ביותר של הספר. כעבור כ-10 שנים הכתר הגיע לידי נשיא המדינה ומאז שנות ה-80 הוא מוצג במוזיאון ישראל בירושלים.

לפני כשלושים שנה פרופ' מנחם כהן מאוניברסיטת בר-אילן החל לחקור את "הכתר" וגם בימים אלה הוא עומד בראש הפרוייקט, הנמצא בשלבי סיום. לאחר השלמת המפעל הוא עתיד להעמיד לרשות האנושות את התנ"ך המדויק ביותר, שיצא לאור אי פעם.

לאתר המחלקה לתנ"ך: http://www.biu.ac.il/JS/tn/

לאתראוניברסיטת בר-אילן: http://www1.biu.ac.il/

כרכים שהוהדרו עד כה[]

עד כה יצאו במסגרת המפעל:

קישורים חיצוניים[]

Advertisement