Family Wiki
Advertisement

מקווה מודרני ביד בנימין - הגדר נועדה לשמירת הפרטיות של זהות הטובלות

מקווה עתיקה בעיר קלן בגרמניה

מקווה נייד[]

בעידן המודרני, מקובל להקים מקווה נייד במקומות שבו מתכננים להקים מקווה בר-קיימא.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן:

  • החלק העליון המכיל מקלחות הוא הו המבנה הנייד ומורם בעזרת מנוף. למקווה מחוברים ווים המאפשרים את הרמת המקווה יחד עם המבנה.
  • בורות ההשקה, הטבילה והזריעה מונחים במקום לפני הנחת המבנה העליון.

הרכבת מקווה נייד, פירוקו והרכבתו, מחדש מחייבת ידע בהלכות מקוואות.

מקוואות ניידים בישראל[]

  • במאחז חוות סקאלי באלון מורה הוקם מקווה נייד, המיועד לגברים בלבד.
  • ב-23 בנובמבר 2005 אושרה הקמת מקווה נייד בהוצאה של 600,000 ש"ח במסגרת הקמת אתר מגורים זמני ביישוב אמציה‏‏[1].
  • בשנת 2005 פורסם אודות תוכנית להקמת מקווה נייד בבסיס הנח"ל החרדי‏‏[2]. על פי הפרסום, העלות המשוערת להקמת המקווה הייתה 60 אלף דולר, ובעקבותיו עשויים להקים מקוואות נוספים.

עוד על מקווה בערך בויקיפדיה מקווה קישור לויקיפדיה

על מקוואות מימי בית שני[]

מקוואות בית שני.png

*

מקוואות עם אוצר מהטיפוס של שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן מימי הבית השני והמשנה

המאמר, מאת אשר גרוסברג, עוסק במקוואות מימי הבית השני והמשנה מטיפוס של שתי בריכות שנקב או צינור מחבר ביניהן. בחינת מבנה המקוואות כפי שעולה מהממצא הארכיאולוגי וההלכות שהכתיבו את בנייתן ודרך תפעולן (כגון ההנחה שההלכה פסלה טבילה במים שאובים והביאה לפתרון האוצר) והתימוכין להן בכתבי כת מדבר יהודה, מובילה למסקנה שרק בריכה אחת מתוך השתיים שימשה לטבילה. לאורך המאמר עולות שאלות כגון מה היה ייעודה של הבריכה שלא שימשה לטבילה ומדוע חיברו אותה לבריכת הטבילה? והמסקנה העולה מהמאמר היא כי הבריכה השנייה שימשה למעשה להכשרת המקווה הסמוך שמימיו היו שאובים ועל כן פסולים לטבילה ושיטה זו אפשרה את הכשרתם.

מבחר צילומים מהמאמר[]


חיי הקהילה היהודית[]

260px-Star of David svg.png

הערות שוליים[]

Advertisement