Family Wiki
Advertisement

מקווה מודרני ביד בנימין - הגדר נועדה לשמירת הפרטיות של זהות הטובלות

מקווה נייד

בעידן המודרני, מקובל להקים מקווה נייד במקומות שבו מתכננים להקים מקווה בר-קיימא.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן:

  • החלק העליון המכיל מקלחות הוא הו המבנה הנייד ומורם בעזרת מנוף. למקווה מחוברים ווים המאפשרים את הרמת המקווה יחד עם המבנה.
  • בורות ההשקה, הטבילה והזריעה מונחים במקום לפני הנחת המבנה העליון.

הרכבת מקווה נייד, פירוקו והרכבתו, מחדש מחייבת ידע בהלכות מקוואות.

מקוואות ניידים בישראל

  • במאחז חוות סקאלי באלון מורה הוקם מקווה נייד, המיועד לגברים בלבד.
  • ב-23 בנובמבר 2005 אושרה הקמת מקווה נייד בהוצאה של 600,000 ש"ח במסגרת הקמת אתר מגורים זמני ביישוב אמציה‏‏[1].
  • בשנת 2005 פורסם אודות תוכנית להקמת מקווה נייד בבסיס הנח"ל החרדי‏‏[2]. על פי הפרסום, העלות המשוערת להקמת המקווה הייתה 60 אלף דולר, ובעקבותיו עשויים להקים מקוואות נוספים.

עוד על מקווה בערך בויקיפדיה מקווה קישור לויקיפדיה


הערות שוליים

Advertisement