Family Wiki
Advertisement

תמונה:Mikve_taara_women.JPG|מקווה מודרני ביד בנימין - הגדר נועדה לשמירת הפרטיות של זהות הטובלות </gallery>

מקווה נייד

מקובל היום להקים מקווה נייד, במקומות שבו מתכננים להקים מקווה בר-קיימא. כך למשל נבנה מקווה כזה בחווה חקלאית חוות סקאלי באלון מורה. המקווה יועדה לגברים בלבד.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן:

  • החלק העליון המכיל מקלחות הוא הו המבנה הנייד ומורם בעזרת מנוף. למקווה מחובחרים ווים המאפשרים את הרמת המקווה יחד עם המבנה.
  • הבורות של ההשקה, הטבילה והזריעה מונחים במקום לפני הנחת המבנה העליון.

הרכבת מקווה נייד, פירוקו והרכבתו, מחדש מחייבת ידע בהלכות מקוואות.

אתר מזכירות הממשלה כותב כי ביום 23 בנובמבר 2005 אושר הקמת מקווה נייד בהוצאה של 600,000 ש"ח במסגרת "הקמת אתר מגורים זמני ביישוב אמציה"

בניית המקווה אושרה על ידי אפרים סנה, בהיותו סגן שר הביטחון.


עוד על מקווה בערך בויקיפדיה מקווה קישור לויקיפדיה

Advertisement