Family Wiki
Advertisement

(התקבל במייל ממקור לא ידוע - אם ידוע לכם אנא הוסיפו לשם מתן קרדיט)

בסד' כתוב בספרים הקדושים שטוב לפני שניגשים למלאכת הניקיונות להגיד לשם יחוד ... ולבקש מהשם סייעתא דשמייא ... שלא אכשל ולא אכשיל ואגיע לכל פינה ופינה בבית ותצליח בידי בזריזות ובשמחה לקיים את מצוות נקיון פסח

בעת ניקוי תנור[]

וכשמנקים את התנור ומחממים אותו זמן טוב לבקש ריבונו של עולם כפי שאני מחממת את התנור תחמם אותי ואת בני ביתי בחום התורה.. אהבת התורה ולתשובה שלמה וכמו שהחום שורף ומבער כל חמץ כך תבער מתוכי כל כעס כל הקפדה וכל מחשבות רעות וכל צרות ושעות רעות כל יצר הרע וכל מחלוקת מבחוץ ומבפנים


וכשמנקים מקרר טוב לבקש[]

ריבונו של עולם כמו שאני מנקה את המקרר אנא תעזור לי לקרר בתוכי כל רתיחה של כעס כי רק בזכות הקור המוצרים נשמרים ולא מעלים עובש ולא מתקלקלים וכך בזכות שתסייע בידי לקרר את הגאווה שגואה בי ולהישמר בבריאות .. שלא תיפגם בנחת מהילדים שיהיה להם זיווג בקלות .. פרנסה טובה שלא נצטרך לידי בשר ודם .. וכו'


וכשמנערים ומנקים אבק לבקש[]

ריבונו של עולם תעזור בידי לא להיאבק עם עצמי ולא עם בני ביתי ולהתנער מהעפר ומהעצבות שנדבקת אלי כמו שכתוב התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי


וכשמנקים מגירות[]

ריבונו של עולם כמו שאני מנקה מאווררת ומסדרת את המגירות ומשליכה לפח כל מה שלא בשימוש וכל מה שגורם לאי סדר אנא סייע בידי לנקות את מגירות ליבי ולהתמלא באהבה לבני ביתי ולכל עם ישראל וסייע לי ברחמיך ובחסדיך הרבים להשליך לפח כל ביקורת.. כעס.. עצבות.. וכל מידה רעה שאני נגועה בה והגורמת לי לאי סדר בחיי


וכשמנקים את פח האשפה[]

לבקש מהשם יתברך להתנקות מכל לשון הרע .. רכילות או אבק לשון הרע ששמענו או דיברנו

ועל זו הדרך נשים יקרות ניתן כל שנייה ודקה היקרים מפז של הימים הקדושים הללו להפוך לתפילה ומתוך ניסיון של נשים רבות שאמצו את השיטה העבודה הרבה מקבלת משמעות רוחנית ובבית וכשרואים אמא העושה את הכול מתוך שמחה לקיים את רצון השם ומתוך תפילה שבח והודיה מצטרפים כולם לעזור ולסייע ובמקום פנים מיוסרות וזועפות רואים בסביבה הרבה פירגון רצון טוב עבודת צוות ואחדות וכפי שכולנו יודעות הגאולה מתחילה מהבית

Advertisement