Family Wiki
Advertisement

מצודת דוד היא אחת משתי ה"מצודות", העוסקת בבאור המילים.

על המצודות[]

המצודות הוא ביאור על חלק מספרי הנביאים והכתובים. הפרוש נכתב על ידי רבי דוד אלטשולר, שהיה מחכמי אשכנז במאה ה-17, ובנו רבי יחיאל הלל השלים אותו.

הפירוש מפרש את כל ספרי הנ"ך מלבד המגילות רות, איכה ואסתר.

החיבור חולק לשני פרושים על ידי רבי יחיאל הלל:

  • מצודת דוד - ביאור העניין
  • מצודת ציון - ביאור המילים

הפירוש מיוסד על הבאורים של גדולי המפרשים הראשונים. הסגנון פשוט וקל, והוא בין הפרושים המקובלים בלימוד התנ"ך כיום. נכתב כדי לקדם ולעודד את לימוד התנ"ך בדורו. פירושיהם יצאו לאור בפעם הראשונה בליבורנו שבאיטליה, בשנת 1753.

המקור: המצודות קישור לויקיפדיה


לפי מקראנט[]

פירוש עממי לתוכן הפסוקים של ספרי נביאים וכתובים. חובר בסוף המאה ה-17 על ידי ר' דוד אלטשולר ובנו ר' יחיאל (בגירסה אחרת: הלל), שחיו בפראג ובגליציה.

האב ובנו כתבו יחד פירוש על נביאים וכתובים ובו שני חלקים: 'מצודת דוד' העוסק בביאור תוכן הכתוב לפי הפשט, ו'מצודת ציון' המפרש את המילים. שני הפירושים מבוססים בעיקרם על לקט מפירושיהם של גדולי המפרשים מימי הביניים. פירושיהם יצאו לאור בפעם הראשונה בליבורנו שבאיטליה, בשנת 1753, ומאז נדפסו פעמים רבות.

המקור:מקראנט

קישורים חיצוניים[]

המקור[]

המצודות קישור לויקיפדיה

Advertisement