Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


Turkish Military Memorial for Aviation in Haon2

האנדרטה - ויקיפדיה

מצבת הטייסים הטורקים בשדות האון היא אנדרטה המצויה כ-800 מטרים מזרחית לכביש העובר בין קיבוץ מעגן לעין גב בקרבת קיבוץ האון ליד הכפר הערבי "סמרה" (לשעבר). האנדרטה מנציחה את זכרם של שני טייסים טורקיים שמטוסם התרסק במקום ביום שישי, ה-27 בפברואר 1914 במהלך טיסה מדמשק לירושלים.

מטרת הטיסה וסופה[]

בשנת 1914 היה חיל האוויר של ההאימפריה העות'מאנית בן שנה, ולרגל המאורע החליט הסולטן להציג את חיל האוויר ברחבי האימפריה ולעורר גל של אהדה לשלטונו ועידוד רגשות לאומיים על ידי מטס ראווה. הטיסה יצאה מאיסטנבול - בירת האימפריה לדמשק - בירת האזור, ומשם תוכננה להגיע לירושלים ומשם לקהיר (היה זה זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. זו הייתה טיסה במסגרת תחרות בין המעצמות הגדולות על מנת להרשים בהישגי הטייסים. במטוס טסו סרן פתחי ביי וסג"ם צאדק ביי, ושם המטוס היה "העזרה הלאומית". שני הטייסים, מהבכירים בחיל האוויר של האימפריה העות'מאנית, לא הכירו את משטר הרוחות באזור הכנרת. כאשר הגיעו למצוק, הרוח המזרחית (שרקיה) טלטלה את המטוס וריסקה אותו לקרקע באזור סמח' - צמח של היום - והוא עלה באש. מושל טבריה חצה את הכנרת בסירה ומצא את שרידי המטוס וגופות הטייסים, ואלה הועברו ברכבת מיוחדת מתחנת הרכבת בצמח . משם הועברו החללים להלוויה ממלכתית ליפו ומשם הובאו לקבורה לדמשק סמוך לקבר צלאח א דין.

תאור האירוע[]

צבי אילן בספרו מביא את התיאור שהפיע בעיתון "החרות" מכ"ד אדר תרע"ד:"ברגע שהאווירון נפל השליכו את עצמם הימה הרבה מלומדי-שחיה. אחרי רגעים אחדים הם הגיעו למקון האסון. ויצליחו להוציא את המעופפים בלי רוח חיים. ויביאום תיכף לבית החולים העברי. ושמה הגישו להם עזרה מדיצינית מיידית. נשמתו של ראש המעופפים נורי ביי יצאה אחרי שעה וחצי, מצבו של המעופף השני אינו כל כך מסוכן" (מקור:צבי אילן, עמ' 62)

עיתון "הפועל הצעיר" כותב כי על תהלוכת האבל ביפו "ההלוויה הייתה נהדרת" וצעדן בה יהודים רבים. בעקבות האסון בנק אנגלו פלשתינה קיימה אסיפה של עסקני יפו שבה הוחלט להגיש לממשלה הטורקית בתור מתנה אווירון בשם "ישראל".

מערכת העיתון מוריה כתבה:"מאורע כזה יכול לתת כבוד להאווירנות הטורקית הצעירה ולשני המעופפים המנצחים בפרט. אבל הם לא הספיקו להגיע לידי סוף ניצחונם כי פתאום קדמם אסון-המוות.
אסונות כאלה כבר קרו למעופפים מהוללים באירופה. הם אינם מפחיתים מכבוד העפיפה הטורקית אף כמלא נימה. אדרבא, הם כבר מציינים את דרך הגבורה העשוייה לבלי-חת את העפיפה הטורקית.
גם מערכת מוריה מביע בשם חוג קוראיה את רגשי השתתפותה בהצער והאיחול הכללי של הממלכה העות'מאנית".(מקור:צבי אילן, עמ' 64)

הקמת האנדרטה[]

לאחר ההלוויה הממלכתית הורה שר הצבא העות'מאני אנוור פאשה על הקמת אנדרטה לזכר הטייסים במקום ההתרסקות. על האנדרטה מופיעה כתובת בטורקית באותיות ערביות: "פאתיחה (פרק א' בקוראן) לנשמותיהם של החללים יזבאשי (סרן) פתחי ביי ומולאזם אוול (סג"מ) צאדיק ביי אשר נפלו בנקודה זו בגלל חילופי הרוח שקרתה כשטסו מאיסטנבול למצרים למטרה עליונה של הצבא העות'מאני"

לקריאה נוספת[]

  • זלמן וינוגרדוב, האנדרטה לטייסים הטורקים, ספר הכנרת, חלק ב': חופים ואתרים בעריכת יצחקי גל, משרד הביטחון, ההוצאה לאור.

תמונות מהמצבה[]

המקור:הויקיפדיה

המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה[]

Allenbys arival to Jerusalem

השיא:הגנרל אלנבי מגיע לירושלים - המקור:ויקיפדיה, וריאציה על צילום של המושבה האמריקנית,עיבדה: תמר הירדני

Advertisement