Family Wiki
Advertisement

מצבות נחל קדרון הוא שם קיבוצי שניתן לקבוצת מבני קבורה מפוארים הניצבים בנחל קדרון, למזרחה של העיר העתיקה והר הבית. אדריכלותן המרשימה, יחד עם מצב השתמרותן המעולה מציבים אותן כאחד האתרים החשובים הקשורים לירושלים בתקופת בית שני, הן מבחינה ארכאולוגית והם מבחינה תיירותית, וכשלזו האחרונה מתווספות המסורות המקומיות שנקשרו בהם, והפכום לאתרים מטויילים ביותר.

השם "מצבות נחל קדרון" מתייחס לרוב לארבעת המבנים המרשימים והנגישים ביותר מבין מכלול הנקרופוליס שבנחל קדרון, הלא הם (מצפון לדרום) הצמד מערת יהושפט ויד אבשלום וכן קבר בני חזיר וקבר זכריה.[1] לעתים מצורף לקבוצה זו קבר בת פרעה הסמוך, אך עשרות הקברים האחרים שבנחל קדרון אינם זוכים ליחס זהה, חלקם בשל חוסר ייחודם, וחלקם משום שנבלעו בין בתי סילואן, ונגישותם כרוכה בקושי רב.‏‏[2]

מקור הפתיח: הערך בויקיפדיה העברית - לקריאת הערך כולו הקש בקישור

הערות שוליים[]

  1. לדעת חלק מהחוקרים, קבר בני חזיר וקבר זכריה אף הם מכלול אחד, בדומה למערת יהושפט ויד אבשלום; ראו על כך להלן.
  2. נחמן אביגד, בספרו המוזכר להלן, כולל גם את קבר ...יהו אשר על הבית, הניצב דרומית לקבר בת פרעה ומוסתר בין בתי סילואן, אך אלו שלאחריו לא הלכו בעקבותיו.‏
Advertisement