Family Wiki
Advertisement

הוגדר בתור "השבועון לציבור הדתי לאומי". עד ליום 12 נובמבר 2009 יצאו כבר 56 גיליונות. היו"ר הוא שאול יהלום - חבר הכנסת לשעבר והעורך הוא חגי הוברמן. מופץ בכתב בבתי הכנסת.

מדורי העלון:פרשב ופירושה, קרה קורה ויקרה, מדורו של חגי הוברמן:"חמוש במקלדת", כתבה מרכזית כמו על הבחירות לרבנות בירושלים תחת הכותרת "עשה לך קרב", קצרקצרים, דיווח על הנעשה בתנועת אמונה, ברנז'ה ופלישוק - על פוליטיקה

אתר בו מצויים גליונות העיתון

העמוד הפותח של העלון

Mazavruach

עלון 85

Advertisement