Family Wiki
Advertisement

1. בחודש סיוון תשמ"ח ( 06/1988 ) הגיע מר אריה גוראל- ראש עיריית חיפה דאז- למעמד "חלוקת דולרים". בשיחה שקיים עימו הרבי שעסקה ברובה בענייני חינוך בכלל ובארץ ישראל בפרט, אמר הרבי משפטים ספורים אשר לא זכו לתשומת לב רבה של הנוכחים במעמד, אך בדיעבד, התבררו כדברי נבואה מפורשים ופלאיים, וכך אמר הרבי 1: "בחיפה יש ים ואין להתרשם מדבר שהוא עמוק זהו מהעניינים של חיפה שיש לה ים ושם יש עמק ובעמק נמצאים אבנים טובות ומרגליות והקב"ה עשה דבר פלא הוא הטמין אותם בעומק הארץ ועל כל פנים בעומק הנהר (המענה)".

2. אף בנושא היווצרות היהלומים יש לרבי דעה מוצקה שעד לפני שנים לא רבות "סתרה" כביכול את תיאוריות היווצרות היהלומים: התזה המדעית קובעת שיהלומים נוצרים בתהליך התפתחותי של מליוני שנים במעמקי אדמות "ישנות" אך הרבי כמובן אינו מסכים להנחה זו וקובע בפירוש 5: "גם אם נניח שמשך הזמן שנותנת התורה לגיל העולם, הינו קצר מדי בשביל תהליך ההתאבנות, עדיין נוכל לקבל בקלות את האפשרות שאלוקים ברא מאובנים כתבניתם, עצמות או שלדים (מסיבות הידועות לו), בדיוק כפי שיכול היה לברוא אורגניזמים חיים, אדם בשלמותו, ומוצרים מוגמרים כמו נפט, פחם, או יהלומים, ללא שום תהליך התפתחותי". ואכן בשנים האחרונות הוכח שיהלומים נמצאים גם באדמות "צעירות" יחסית כאדמתארץ ישראל שגילה אינו תואם את מיליוני השנים הדרושים להיווצרות היהלום.--


3 בימים אלו נוכח העולם כולו לחזות בהתגשמות מופלאה של אחת מנבואות הרבי בקשר להמצאות אוצרות 1988 ) קיבל חסיד חב"ד - ר' טוביה לוסקין - את ברכתו של הרבי ) טבע בארץ ישראל: בשנת ה'תשמ"ח 6 מליובאוויטש בנוגע למציאת נפט בארץ ישראל: "...אזכיר על הציון להנ"ל. ויבשר טוב..." עשר שנים לאחר מכן בשנת 1998 תוצאות קידוחי הנפט בישרו טוב בנחלתו של יוסף הצדיק הנמצאת בצפונה של ראש העין, ולפי תחזית הגיאולוגים יוכלו לשאוב מהמקום למעלה ממיליארד חביות נפט!. 2009 ) התפרסם בכלי התקשורת בעולם כולו שהתגלה מול חופי מפרץ חיפה על ידי ) בשנת ה'תשס"ט 7מספר חברות מובילות במשק הישראלי מאגרי גז טבעי בכמויות אדירות שיוכלו לספק אנרגיה גם לדורות הבאים. על פי חוות דעת המומחים שוויו המוערך של המאגר מגיע לעשרות מיליארדי דולרים יש לציין לחוות דעת של הממשל האמריקני שחקר את התופעה והגיע למסקנה חד משמעית כי בארץ ישראל חבויים מרבצי גז ונפט מהגדולים בעולם.אשר על כן - מסכם פרופסור ברנובר - דברי הרבי בקשר להימצאות היהלומים בעמק זבולון שליד העיר חיפה אינם נותרים בגדר נבואה גרידא אלא מדע מדויק ואבסולוטי המוכח מעל לכל צל של ספק!.

4 ביום כ"ו בתמוז ה'תש"ע התפרסם בעיתון "ישראל היום" על חברת "שפע ימים" העוסקת בחיפוש אבנים יקרות באדמת ארץ ישראל ונמצאת כרגע בשלבי הנפקה בבורסה הישראלית לניירות ערך.1999 ) הקימו קבוצת חסידי חב"ד בראשות ) מעיון באתר האינטרנט של החברה עולה כי בשנת ה'תשנ"ט 29 ר' אברהם (אבי) טאוב - על בסיס דבריו המפורשים של הרבי למר אריה גוראל - את חברת שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ ששמה לעצמה כמטרה לאתר את מיקומם המדוייק של האבנים טובות ומרגליות. החברה מרכזת את חיפוש האבנים טובות ומרגליות לאורך אפיק נחל הקישון שבעמק זבולון, רכס הכרמל באזור רמות מנשה.במסגרת הקידוחים שבוצעו והמדגמים שנבדקו, התגלו ממצאים רבים ומופלאים ובהם: סלע המקור של יהלומים (קימברלייט), 77 יהלומים בגדלים שונים (מיקרו-מקרו), מאות אלפי מינרלים אינדקטורים הנלווים אבן יקרה ונדירה מסוגה שלאחרונה ) (moissanite) ליהלומים לרבות אבני חן: ספיר, רובי ו- מואסניט נתגלתה בגודל של 3.5 מ"מ שלטענת מומחים היא הגדולה מסוגה בעולם). לאור הממצאים המופלאים מתרכזת עתה החברה באיתור מיקומם המדויק של המרבצים לצורך פתיחת מכרה והוצאת האוצרות הטמונים באדמת ארץ ישראל.

Advertisement