Family Wiki
Advertisement

thumb|350px|left כאשר למדתי כלכלה, עמד לרשותנו ספר לימוד קלאסי, עליו התחנכו כלכלנים, ספרו של פאול סמואלסון. הדגש בספר היה כי בזכות יזמים פרטיים הגיע כלכלת ארצות הברית למעמד הבכורה.

תמיד הייתה לי הערצה לאנשים אשר יוזמים עסק, נוטלים סיכון ומוכנים לנסות כל רעיון. הם לא השכירים הממתינים לשכרם ולא מוכנים לקחת על עצמם סיכון (כמוני). אלו הם העצמאיים אשר אינם בטוחים מה ילד יום, אך לא נרתעים מלקחת סיכון.

דידה מנקין יזם מקדומים הקים בשנת 1978 הקים את המפעל לייצור אטבים מפלסטיק. בסרט תראו מכונה ליצור אטבים מחומר אחר, אשר האבא שלו מכפר הרואה בנה. לפני 15 שנה נטע את כרם פתחיה ועל כך בסרטון הבא.

בשטח המפעל להזרקת פלסטיק הוא גילה מערת קבורה שומרונית, אולי היחידה בקדומים שבה ניתן עדיין לצפות בה . ממנה נוכל ללמוד כי הישוב השומרוני מקדומים התפרס מ"בקעת קדומים - מזרח" -בערך תוואי כביש 55 עד למרומי הר חמד - היכן שנמצאו שרידי הישוב בית בזין ובמערב עד הכפר הערבי חג'ה.

המפעל מפעיל היום 3 קווי ייצור. בסרט תראו כיצד לחץ של 120 טון בטמפרטורה של יותר מ-200 מעלות מפיק יצירות פלסטיק.

Advertisement