Family Wiki
Advertisement

(הועתק מהויקיפדיה העברית)

Haifa - PEF map 1880

חיפה בתקופה העות'מאנית במפת ז'אקוטן מ-1799

פייר ז'אקוטןצרפתית: Pierre Jacotin;‏ 1765 - 1829), שַ‏רטט מפות צרפתי.

ז'אקוטן היה חלק מצוות מדענים ואנשי מקצוע שנלוו אל נפוליאון במסעותיו במצרים ובארץ ישראל, בשנת 1799. על פי פקודת נפוליאון שרטט ז'אקוטן (שעמד בראש צוות מיוחד של מהנדסים ושרטטים שהקים נפוליאון במיוחד למטרה זו), אוסף של 47 מפות של לוב, מצרים, סיני וארץ ישראל. שש מתוך מפות אלו (מספרים 43 עד 47 ומפת אינדקס) מתארות חלקים של ארץ ישראל, בעיקר את אותם האזורים בהם עבר צבאו של נפוליאון. מפות אלו הן המפות הטופוגרפיות הראשונות של ארץ ישראל ששורטטו בהתבסס על מדידות במכשירי מדידה שהיו בשימוש במאה השמונה עשרה. מכשירים אלו היו מדויקים יחסית במדידת המרחקים והזוויות. במפות אלו, בקנה מידה 1:100,000, מצוינים סימנים טופוגרפיים וסימני תכסית. גם תיאור התבליט במפות אלו הוא חדיש: הבלטת יחסי הגובה בעזרת קווקוו מחושב, וכן ניתנים שמות המקומות בצרפתית ובערבית. כמו כן מסומנים על מפות אלו, בסימון של שתי חרבות מצטלבות, שדות הקרב בהן נלחם צבאו של נפוליאון בתושבים מקומיים או יחידות מהצבא העות'מני. בסימונים הללו מצויינים שמותיהם של מפקדי הצבא המקומיים והתאריכים בהם נערכו הקרבות.

העבודה על המפות נמשכה מספר שנים, אף לאחר שהצרפתים עזבו את מצרים ואת ארץ ישראל. בשנת 1808 אסר נפוליאון את פרסום כלל המפות. בשנת 1818, עם הרסטורציה, הותר פרסומן. המפות, הידועות בשם "האטלס של ז'אקוטן", יצאו לבסוף לאור בשנת 1826. הן מהוות מקור מידע חשוב בידיעת ארץ ישראל מאז ועד עתה.

לקריאה נוספת

  • יצחק שטנר, מפת ארץ-ישראל ותולדותיה, הוצאת מוסד ביאליק, 1951
  • אטלס ישראל, ירושלים תשט"ז, כרטוגראפיה, I / 5
  • יהושע בן אריה, ארץ-ישראל במאה ה-יט' - גילויה מחדש, ירושלים 1970, מגן ברושי (עורך), בין חרמון לסיני, יד לאמנון, קובץ מאמרים בידיעת הארץ, הוצאת ידידים, ירושלים, 1977, עמ' 25-20.
  • רוני רייך, איזור מציר סואץ בשלהי המאה ה-18, עמ' 49-29
  • David Kallner, Jacotin's Map of Palestine, Surveyed During Napoleon's Campaign to in 1799, Palestine Exploration Quarterly, 1944, pp. 157-163
  • Yehuda Karmon, An Analysis of Jacotin's Mapof Palestine, Israel Exploration Journal 10 (1960), pp. 155-173, 244-253.

קישורים חיצוניים

Advertisement