Family Wiki
Advertisement

מפה גאולוגית היא מפה אשר מנסה לתת מידע ויזואלי לגבי התצורות הגאולוגיות שבשטח. המפה מופקת על ידי מחלקת המדידות הממשלתית על בסיס מחקרים של גאולוגיים אשר בוצעו בחלקים השונים של המדינה.

במפה יש מקרא ובו פרוט ההתצורות הגאולוגיות בהתאם ליחידות ליתוסטרטיגרפיות שהוגדרו בהן.

Image0011

מפה גאולוגית של ירושלים והסביבה - המקור המכון הגאולוגי לישראל


דוגמה למפה כזו היא מפת יהודה הכוללת את ירושלים.

לכל מפה יש מקרא נילווה המאפשר להבין את משמעות הצבעים השונים ואת ראשי התיבות בלועזית. כך גם במפה זו.

  • ירושלים העיר : C2 - ירוק בהיר - תצורות: בית מאיר, מוצא, עמינדב וכפר שאול. ההרכב: גיר, דולומיט, קירטון, חוואר וצור. עובי השכבה : 210 מטר.
  • בעיר עצמה, כתמים של C3 - ירוק מעט כהה - תצורת ורדים, הרכב : דולומיט, עובי השכבה: 160 מטר.
  • מזרחית לעיר, הר הצופים : T - תצורות: בינה, דרורים, שבטה ונצר. ההרכב: גיר, דולומיט וחוואר. עובי השכבה: 130 מטר.
  • מזרחה, מעלה אדומים : MZ בסגול בהיר - תצורת החותרים. ההרכב : קירטון וחוואר.
  • מערבית לעיר, הנחלים, ירוק כהה בהיר C1 - תצורות" גבעת יערים, שורק, כסלון וחביון. ההרכב: גיר , דולומיט, חוואר, צור וקירטון. עובי השכבה 227 מטר.

ראו גם[]


קישורים חיצוניים[]

תצורות נבחרות[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement