Family Wiki
Advertisement
Six day war1

מהדורה שלישית של גיליון מעריב ביומה הראשון של מלחמת ששת הימים

מעריב הוא עיתון יומי ישראלי היוצא לאור מאז ה-15 בפברואר 1948. בשנות החמישים והשישים היה העיתון הנפוץ בישראל, אך לאחר מכן הפך להיות השני בתפוצתו בין העיתונים הנמכרים בישראל, לאחר "ידיעות אחרונות".

העתון נוסד על ידי קבוצת עיתונאים בראשות עזריאל קרליבך שפרשו מידיעות אחרונות. בעשורים הראשונים לקיומו היה העיתון המוביל בישראל. עד שנות ה-90 הוא נשלט על ידי חברה בבעלות העיתונאים,[דרוש מקור] אך מאז עברה החברה לשליטתם של משקיעים. העיתון נמצא בבעלותה של "מעריב החזקות בע"מ", הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מאז דצמבר 2010 עורכו של העיתון הוא אבי משולם.


קישורים חיצוניים[]


המקור

Advertisement