Family Wiki
Advertisement

מעט מן האור הוא עלון פרשת השבוע בעריכת חנן פורת איש כפר עציון. בעלון משולבים שירים בנושאי מקרא ןבנושאי ארץ ישראל. העלון מופץ בבתי הכנסת וכן ניתן להוריד אותו באתר תורה. העלון מצטיין במבחר מדורים. סיסמת העלון, לפי הרב קוק :"מעט מן האור דטחה הרבה מן החושך".


המדורים הם: דבר תורה על הפרשה, מדרשיר - בו מצוטט שיר, לאור ההפטרה - על הפטרת השבת, צו השעה - אקטואליה, אור גנוז מתורת החסידות, פרפראות מאירות - לשלחן השבת, מוסר וחברה, אור ירוק - על נושאי הסביבה, אורו של ספר - בקורת על ספר חדש, הארות לסדר היום - אקטואליה, אורה של ירושלים - על אתרים בעיר, על הכלכלה ועל המחיה, אור המשפחה, אורות מן השםח, לאור הדף היומי, לאור ההלכה ודבר העורך.

הדף הפותח של העלון

Meat mi haor
Advertisement