Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

קובץ:Rosh hashana vilna.jpg

מסכת ראש השנה, דפוס ראם, וילנא, 1881

מַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה היא המסכת השמינית בסדר מועד לפי סדר המשניות[1], במסכת זו ארבעה פרקים ובתלמוד הבבלי על מסכת זו יש 34 דפים.

המסכת עוסקת בפרטי ההלכות של לוח השנה העברי, קידוש החודש, הלכות תקיעת שופר, והלכות ברכות התפילה התלויות בהם.

מיקומה של המסכת בסדר מועד[]

Liten askenasisk sjofar 5380

שופר

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, לאחר שהסתיים הדיון בשבת וכל המועדים (פסח, יום הכיפורים, שבועות וסוכות) ועניינם, המועד האחרון המוזכר בכתוב הוא ראש השנה ולכן סודרה מסכת ראש השנה אחר מסכת ביצה.

כאמור, בסדר מסכתות המשנה וכן בסדר המסכתות בתלמוד בבלי העוקב אחר אותו הסדר, מסכת ראש השנה היא המסכת השמינית בסדר מועד ובאה לאחר מסכת ביצה. אך במהדורות המודפסות של התלמוד שוּנה הסדר, וראש השנה היא המסכת החמישית ממסכתות התלמוד והיא מופיעה בין מסכת שקלים[2] למסכת יומא. הסיבה לשינוי איננה ברורה, אך יש המשערים שהדבר נבע מרצון להתאים את סדר המסכתות לסדר המועדים במעגל השנה - ראש השנה, יום הכיפורים (מסכת יומא) וסוכות (מסכת סוכה), או מתוך צורך טכני של חלוקת כרכי התלמוד לפי מספר דפי המסכתות (במהדורות המודפסות הקלאסיות בהן התלמוד מתחלק ל-20 כרכים המסכתות ראש השנה, יומא וסוכה מודפסות בכרך אחד)[3].

פרקי המסכת[]

  1. אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים (תשע משניות[4]) - עוסק בימים שנחשבים ל"תחילת השנה" בלוח העברי לעניינים שונים ובהלכות קידוש החודש.
  2. אִם אֵינָן מַכִּירִין (תשע משניות) - ממשיך בהלכות קידוש החודש ובדרכים בהם הודיעו לכל העולם היהודי לגבי הקביעה של ראש חודש.
  3. רָאוּהוּ בֵּית דִּין (שמונה משניות) - בתחילתו ממשיך לעסוק בקידוש החודש ולאחר מכן ממשיך לדיני שופר.
  4. יוֹם טוֹב (תשע משניות) - עוסק בהלכות ראש השנה, בין השאר בסדר התפילות של ראש השנה וסדר התקיעה בשופר, מאיזה חיה צריך לקחת את הקרן, מה פוסל את הקרן מלהיות שופר והאם תוקעים בשופר בשבת.

בסה"כ במסכת 35 משניות.

לקריאה נוספת[]

קישורים חיצוניים[]

(מהויקיפדיה העברית)

מיזמי קרן ויקימדיה

תבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזם

תבנית:ויקיטקסט בשורה תבנית:ויקיטקסט בשורה תבנית:ויקיטקסט בשורה תבנית:ויקיטקסט בשורה

הערות שוליים[]

  1. ראו בהמשך הערך
  2. מסכת מתלמוד ירושלמי שהודפסה בתוך התלמוד בבלי, בו חסרה מסכת זו.
  3. על פי הקדמה למסכת יומא, עלון שבת של מאורות הדף היומי.
  4. מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.


מסכת_ראש_השנה קישור לויקיפדיה

Advertisement