Family Wiki
Advertisement

מסכת מעשר שני היא המסכת השמינית בסדר זרעים. במסכת זו חמישה פרקים אשר עוסקים בפרטי ההלכות של מעשר שני ופדיונו, נטע רבעי, כרם רבעי ודיני ביעור המעשרות. בתלמוד הירושלמי של מסכת זו יש גם פתרון חלומות, כמו בפרק תשיעי במסכת ברכות.

שמות פרקי המסכת[]

ערך מורחב :מעשר שני - פרקי המסכת

  1. מעשר שני - אין מוכרין אותו
  2. מעשר שני (ניתן לאכילה)
  3. לא יאמר
  4. המוליך פירות
  5. כרם רבעי

קישורים חיצוניים[]


Advertisement