Family Wiki
Advertisement

מתוך עלון יש"ע שלנו


בימים אלו נפתחת עונת מסיק הזיתים ברחבי הארץ. ב"ה זכינו וביהודה ושומרון קיימת התיישבות חלוצית חקלאית ענפה, אדמות האזור לאחר 2000 שנות גלות שוב נותנות פירות בבחינת 'אמת מארץ תצמח', וחקלאיים עבריים שבים ומתהלכים בין השדות ובין הגידולים, מקיימים בהם מצוות התלויות בארץ, ואף מייצאים את התוצרת לכל רחבי העולם. לצערנו יש מי שרואה כל זאת וליבו נחמץ. אויבי ההתיישבות מנסים בכל דרך להשחיר את פניה, ובמיוחד בתקופה זו, דרך עלילות שווא על כריתת עצי זית ועקירת שתילים. הזית שאליו נמשלו ישראל, הוא סמל ולא בכדי. מראהו ההדור, עם שורשיו העבים, ופריו ממנו מפיקים שמן למאור ולמאכל, מסמל את השורשיות והחיבור לקרקע יחד עם החיבור למסורת ישראל ולארץ ישראל. הזית הוא גם אחד מהעצים המאפיינים את יהודה ושומרון. זכינו ולאחר שחרור חבלי יהודה ושומרון חזרה החקלאות העברית לגבעות אלו. זה אחר זה צצו כרמים ומטעים, ננטעו שתילים, ועובדו עצים וחלקות קרקע, ולאחר מכן גם בתי-בד חלקם ביתיים וחלקם מקצועיים ומשוכללים, ומהתוצרת החקלאית ברחבי האזור מפיקים כיום שמן זית משובח, כמו גם יינות בוטיק, גבינות צאן, גידולים אורגניים, מאפים מחיטה מלאה ועוד. על כך יש לשבח ולהודות לקב"ה שזכינו לראות את התגשמות הפסוקים בתהילים: "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו". יחד עם זאת, לצערנו יש מי שמנצל את עונת המסיק והופך אותה לעונת המסית. להסית כנגד ההתיישבות ולהשחיר את פניה. יש מי שחושב שיוכל להעליל עלינו ולהאשים אותנו במעשיים בלתי מוסריים ובכך לנסות ולרופף את אחיזתנו המוסרית בחבלי ארץ אלו, להסית את דעת הקהל בישראל נגד ההתיישבות, ולהוציא את דיבתנו רעה. הערבים בשיתוף של ארגוני השמאל הקיצוני יוצרים פרובוקציות מכוונות, מגיעים למטעים הסמוכים ליישובים, או למטעים הנמצאים בבעלות יהודית ומוסקים עצים לא להם, וכאשר מגיעים בעלי הקרקע והיבול, נשלפות המצלמות ולמולן יוצרים הערבים ואנשי השמאל הקיצוני פרובוקציות מכוונות כמו עימותים מתוזמנים ומתוזמרים. למגינת לב, ולאור מצבה של התקשורת הישראלית, צילומים אלו עושים את דרכם ללא שום בדיקה או תחקיר ללב הפריים-טיים תוך הטחת האשמות ב'מתנחלים'. שיטה אחרת היא גיזום של עצי הזית – פעולה חקלאית הנעשית מדי כמה שנים במטעים – וצילום העצים כאילו 'נכרתו' על-ידי מתיישבים. וכל זאת עוד לפני שדיברנו על נזקים ושריפות מטעים של חקלאים יהודיים בידי ערבים. מדיווח שמסר מפקד פיקוד המרכז היוצא, האלוף גדי שמני, עולה כי ביהודה ושומרון קיימים כמיליון עצי זית, ולעומתם מספר התקריות במסיק האחרון היה זעום ביותר. אנו נקראים בימים עלו לגלות אחריות ועירנות. מצד אחד לגלות אחריות ולא 'לשחק' לידיים שלהם למול המצלמות הנשלפות בהתנהגות תקיפה – שהגם אם מוצדקת – משמשת אחר כך כחומר תעמולה בידי אויבי ההתיישבות, ומצד שני לגלות עירנות ולהבחין באותם יוצרי פרובוקציות המבקשים להסית נגדנו, ולפעול כנגדם בשיטות שלהם. לצלם אותם, או אם הם כורתים בעצמם עצי זית, לצלם את הדבר בוידאו או בסטילס, להעביר את הצילומים לדוברי היישובים והמועצות, לדווח למשטרה ולהזעיק את כוחות הביטחון.

Advertisement