Family Wiki
Advertisement

(הועתק מהויקיפדיה העברית לאחר שהיה בסכנת מחיקה)

הרבנית מנוחה רחל סלונים (שניאורסון) (ה'תקנ"ט 1798 - ה'תרמ"ח 1888) הייתה בתו של אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. מכונה "אם הישוב היהודי בחברון".

חינוך[]

נולדה לרב דב בער שניאורי, בנו של האדמו"ר הזקן, ביום שלישי י"ט בכסלו ה'תקנ"ט - אותו היום שבו יצא אדמו"ר הזקן ממאסרו. גדלה בצילו של סבה. לאחר פטירת הסב, בשנת ה'תקע"ג (1813), הפך אביה למנהיג תנועת חב"ד. נישאה לרב יעקב כולי סלונים.

בחברון[]

בשנת ה'תקע"ה (1815) החליט אביה לחזק את היישוב היהודי בחברון ושלח לשם קבוצות חסידים שהקימו את קהילת חב"ד בעיר. הוא קנה את בית הכנסת הקטן ליד בית הכנסת אברהם אבינו וחלקות נוספות בחברון. לאחר פטירת אביה קיבל גיסה, הצמח צדק, את נשיאות חב"ד. הוא המשיך את לשלוח משפחות לחברון כדי לחזק את היישוב היהודי בה. בעצתו עלתה לשם גם הרבנית מנוחה רחל בשנת ה'תר"ה (1845) עם משפחתה.

נפטרה בכ"ד בשבט ה'תרמ"ח ונטמנה בבית הקברות העתיק של חברון.

ביוזמת איגוד צאצאי רבנו הזקן, מתקיימת החל מתשמ"ב עלייה שנתית לקברה ביום פטירתה.

צאצאיה[]

בניה ובנותיה: הרב יהודה לייב, הרב מרדכי דובער, הרב לוי יצחק, שטערנא ריזה קזרנובסקי, רוזה מינא אפרת, שרה פרידא ריבלין.

אישיים מפורסמים מצאצאיה:

ראו גם[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement