Family Wiki
Advertisement

ניר הר זהב באתר "ערוץ שבע" כתב חדש באינטרנט: לולב בן 2000 שנה:"רשות העתיקות מציגה באתר האינטרנט שלה תערוכה וירטואלית חדשה של ממצאים ארכיאולוגיים הקשורים בחגי תשרי ובסמלי החג.

חגי תשרי מסמלים יותר מכל את הקשר החזק בין הארץ, האמונה וההיסטוריה. סמלי החג במשך הדורות, קשורים לאדמה (רימון, תמר, ארבעת המינים) ולאמונה (מנורה, ארון קודש, בית מקדש).

בין הממצאים המוצגים באתר ניתן למצוא, בין השאר, תיאורים קדומים של גפן, תאנה, חיטה, שעורה, זית, תמר ורימון המעטרים כלי חרס, חפצי אבן ועצם.

עוד מוצגים תיאורים מתקופת בית המקדש השני ועד תקופת המשנה והתלמוד, של מנורה, ארון קודש, שופר, מחתה ולולב, המעטרים פסיפסים, כלי חרס, כלי זכוכית; מטבעות של "המרד הגדול" ו"מרד בר כוכבא" המעוטרים בארבעת המינים; ועוד.

באתר רשות העתיקות ניתן לראות 17 דוגמאות


דוגמאות לממצאים[]

המקור:רשות העתיקות

האם זה דומה למקובל בימינו ? (שאלה פתוחה)

תמונות נוספות באתר רשות העתיקות

Advertisement