Family Wiki
Advertisement
The_story_of_Six_Day_war_(follow_me)

The story of Six Day war (follow me)

אחרי - על מלחמת ששת הימים

Moviesixdaywar

Moviesixdaywar

LEFT

''מלחמת ששת הימים' היא המערכה שבה שוחררו חבלי הארץ : רמת הגולן, שומרון, יהודה עזה וחצי האי סיני. במהלך המלחמה שוחררה ירושלים וכתוצאה חודש הישוב היהודי ברובע היהודי וניתן היה לבקר בכותל המערבי. יום שחרור ירושלים היה כ"ח אייר והוא נחגג מידי שנה בשנה. המלחמה ארכה ששה ימים מ-4 ביוני 1967 עד 10 ביוני 1967. |}


הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים[]

הגורמים_לפרוץ_מלחמת_ששת_הימים_-_אורי_ישי-1

הגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים - אורי ישי-1

שיחרור הר הבית[]

Soldiers Western Wall 1967

המקור:הויקיפדיה העברית

שיאה של המערכה היה שחרור ירושלים, העלייה להר הבית וחידוש ההמגע עם "הכותל המערבי". הישוב היהודי בעיר העתיקה חודש, בתי הכנסת שוקמו ומעמדה של ירושלים עלה.

"לשמוע את קולות הירי, את צעדיו של החיילים הישראלים כאשר הם שואבים יותר ויותר וגם האלוף עוזי נרקיס מורה להם ומבקש להיות מוצג שם הכותל המערבי עומד. לשמוע ניצחון תא"ל שלמה גורן, לימים הרב הראשי של ישראל, כפי שהוא מדקלם את תפילת ו קול השופר, כמו חיילים ישראלים בוכים עם הצער על חבריהם שנהרגו בקרב".הקש להאזנת השחזור המפורט המקור :היסטורית שידור חי על רדיו קול ישראל, יוני 7, 1967


הרב_אריאל_מברך_ברוך_שעשה_לי_נס_בהר_הבית_כח_אייר_תשעא

הרב ישראל אריאל מברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה" ומספר על הניסים הגדולים שקראו לו ביום שחרור הר הבית רב אריאל בירך את ברכת שעשה לי נס במקום הזה

הרב ישראל אריאל שזכה להיות ממשחררי ההר, הופקד לשמור על פתחיו ביום גאולתו, וזכה לניסי הצלה פרטיים במקום, בירך בקהל רב את ברכת שעשה לי נס במקום הזה. והמוני העולים והשוטרים הרבים ענו אמן.

החזיתות[]

מקור התמונות:ויקישיתוף

תמונות היסטוריות[]

המבט הראשון על "השטחים הכבושים"[]

מבט ראשון על יהודה, שומרון והגולן לאחר מלחמת ששת הימים - אוגוסט 1967 - בטאון החברה להגנת הטבע. כל זה השתנה במרוצת 50 שנה !!!

טיולים ב"שטחים המוחזקים" לאחר שחרורם[]

לאחר המלחמה החלה תנופה של ביקורים ביהודה, שומרון, הגולן, חבל עזה ומדבר סיני, אשר כמוהה לא הייתה. המוני בית ישראל, בטיולים מאורגנים על-ידי משרדי נסיעות, ארגונים ציבוריים ומקומות עבודה יצאו "לגלות" את האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים שהיו באזורים אלו.

הרחבת ההתיישבות ברחבי הארץ[]

בעקבות שיחרור חבלי ארץ ישראל חודש הישוב היהודי בגוש עציון ובחברון. הוקמו נקודות התיישבות ברמת הגולן ואף בחצי-האי סיני. התיישבות בקנה מידה רחב בוצעה ביהודה ושומרון ובחבל עזה.

Advertisement