Family Wiki
Advertisement
IDF new

סמל "צבא הגנה לישראל", - מקור התמונה: ויקישיתוף - אתר צהל - עיבד אותה:Yanivreg

מלחמת העצמאות (נקראת גם מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות, מלחמת תש"ח, ומלחמת 1948) – הוא שמה של מלחמת השמד שגזרה התוקפנות הערבית - ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב, על היישוב היהודי בארץ ישראל, ולאחר מכן מדינת ישראל, במטרה לחסל את היישות הציונית ובכך למנוע את יישומה של החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות להקמת מדינה יהודית (לצד מדינה ערבית) בשטח ארץ ישראל המנדטורית.  

שלב א' של המלחמה - מלחמת האזרחים, תוקפנותם של ערביי ארץ ישראל, של כוחות ערביים סדירים-למחצה שהבריטים אפשרו את חדירתם לארץ ממדינות ערב הגובלות בשטח המנדט ותוקפנותו של הליגיון הערבי שהיה חלק מכוח השיטור הבריטי בשטח המנדט נגד היישוב וכוח המגן העברי, החלה מיד לאחר קבלת תוכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947.  

ששה וחצי חודשים, לאחר פרוץ התוקפנות הערבית, ביום שישי, ה' אייר ה'תש"ח (14 מאי 1948 למניינם), לפי החלטת עצרת ה"אומות המאוחדות", תם שלטון המנדט הבריטי על ארץ ישראל. באותו היום, הוכרז בתל אביב על הקמת המדינה.  

שלב ב' של המלחמה, פלישת צבאות מדינות ערב לשטחה הריבוני של מדינת ישראל, החל בחצות ליל הכרזת העצמאות.  

פקודת שטח השיפוט והסמכויות תש"ח-1948, מ-22 לספטמבר 1948[1], החילה את המשפט הישראלי גם על שטחי ארץ ישראל שבשליטת צה"ל ונמצאים מעבר לגבולות תוכנית החלוקה.

המלחמה הסתיימה ב-20 ביולי 1949, ישראל שרדה וניצחונה בשדה הקרב, אפשר את חתימת הסכמי שביתת הנשק עם התוקפניות -מדינות ערב, האחרונה בהן סוריה, שהכירו דה פקטו בגבולות המורחבים, עדיין לא גבולות בני הגנה, של המדינה היהודית היא מדינת ישראל.  

ישראל הייתה לעובדה קיימת ומוכרת על ידי הקהיליה הבינלאומית. באביב 1949 התקבלה כחברה מן המניין באו"ם. אחד החוקים הראשונים שהתקבלו היה "חוק השבות". 

שיעור הנופלים בקרב כוח המגן העברי הגיע לכדי אחוז מאוכלוסיית היישוב, עשרות יישובים יהודיים חרבו או ננטשו, העיר ירושלים חולקה בין ישראל לירדן והרובע היהודי כחלק מן העיר העתיקה של ירושלים נותר בשליטת ממלכת ירדן.

התוקפנות הערבית הולידה את הטיהור האתני של מדינות ערב מיהודיהן וכפועל יוצא את בעיית הפליטים היהודים ממדינות ערב (כ-850,000 נפש) ואת בעיית הפליטים מקרב ערביי ארץ ישראל (כ-700,000 נפש).

מלחמות ישראל[]

ראו ערךמורחב :מלחמות ישראל

מלחמת העצמאות הייהת הראשונה במלחמות ההגנה על מדינת ישראל. לאחריה היו המלחמות הבאות:

 • מלחמת ששת הימים באייר ה'תשכ"ח (יוני 1967 למניינם) שבעקבותיה התרחב מאוד השטח שבשליטת מדינת ישראל .
 • "מלחמת ההתשה" בשנים ה'תשכ"ט-ה'תשל"א (1969-1970 למניינם) במטרה לאלץ את צה"ל לפנות את חצי האי סיני.
 • מלחמת יום הכיפורים בתשרי ה'תשל"ג (אוקטובר 1973 למניינם) שבה ניסו, ללא הצלחה, מצרים וסוריה להחזיר לעצמן חלק מהשטחים שאיבדו במלחמת ששת הימים
 • "מלחמת שלום הגליל" בשנת ה'תשמ"ב (1982 למניינם) שמטרתה הייתה לגרש את ארגוני הטרור מלבנון.
 • "מלחמת לבנון השנייה" קיץ ה'תשס"ו (2006 למניינם) שהיה מבצע צבאי מורחב כנגד לבנון.

הכרזת העצמאות[]

Declaration of State of Israel 1948

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, המקור:ויקישיתוף, צילם רודי ויסנשטין

Israel Declaration of Independence

מגילת העצמאות - המקור: ויקישיתוף, צילם:Epson291

ב"מגילת העצמאות" מובאים פרקים מתולדות עם ישראל, מאז יציאתו לגלות, בשנת ג'תת"ל (70 למניינם), עד הקמת המדינה, בשנת ה'תש"ח (1948 למניינם), לאחר 1868 שנה. בין השאר כך נאמר במגילת העצמאות: מתוך: עיתון רשמי: מס' 1 תל-אביב ה' באייר תש"ח 14.5.1948 עמ' 1 באתר הכנסת

 • בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.
 • לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
 • מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.
 • בשנת תרנ"ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.
 • זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.
 • השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.
 • שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.
 • במלחמת העולם השניה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להמנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות.
 • ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.


מגילת העמצאות אינה מזכירה את ריבונו של עולם. במקום זה נמצאה הפשרה בניסוח המשפט האחרון של המגילה:

"מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל-אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948"

"מגש הכסף"[]

Independencewarmap

מדינת ישראל בתום מלחת העצמאות - מקור התמונה: ויקישיתוף, מעלה התמונה: אביעד

המשורר נתן אלתרמן נתן ביטוי לתרומת הלוחמים להקמת המדינה בשירו "מגש הכסף" אשר פורסם בעיתון "דבר" בו' טבת ה'תש"ח (19 בדצמבר 1947 למניינם). ואלו ממילות השיר "הבית הראשון" ו"הבית האחרון" מגש הכסף לנתן אלתרמן

והארץ תשקוט , עין שמים אודמת
תעמעם לאיטה על גבולות עשנים.
ואומה תעמוד – קרועת לב אך נושמת…
לקבל את הנס האחד אין שני.


אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם,
ואמרה: מי אתם (החללים שנפלו במלחמת העצמאות)? והשנים שוקטים,
יענו לה: אנחנו מגש הכסף
שעליו לך נתנה מדינת היהודים,
כך ויאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל,
והשאר יסופר בתולדות ישראל.

כ-6,000 איש ואשה מקרב היישוב ומדינת ישראל, מתוכם כ-2,000 אזרחים, מתוך אוכלוסייה יהודית שמנתה בעת הכרזת המדינה כ-650,000 איש, נפלו במלחמת העצמאות


מי אחראי ל"בכיה לדורות" במלחמת העצמאות[]

העיתונאי נקדימון רוגל כתב בקורת על לוי אשכול: ביוגרפיה פוליטית אשר חוברה על-ידי ארנון למפרום. הוצאת רסלינג, 575 עמודים, 82

בין השאר כתב:

Cquote2 בישיבת הממשלה ב-11 ביוני 1967 אמר אשכול: לאחר מלחמת העצמאות "נשארו דברים שהם בבחינת בכייה לדורות... לא עברו דורות וכל זה תוקן". הוא התכוון כמובן לכך שב-26 בספטמבר 1948 הביא בן־גוריון לממשלתו הצעה למהלך צבאי שישחרר את ירושלים, אך נכשל בהצבעה, ומכשיליו היו שרי מפא"י בממשלה. בכך כיוון לנגח את בן־גוריון.

גם בן־גוריון לא נרפא מעניין זה. ב-1969 זימן את בגין לשיחה בארבע עיניים בדירתו של טדי קולק בירושלים. הוא ביקש מבגין שיתאר באוזניו כיצד נתקבלה החלטת הממשלה לשחרר את ירושלים במלחמת ששת הימים. בגין סיפר לו בפרטי פרטים על ההליך שיזם יחד עם השר יגאל אלון ועל השיחות המקדימות שקיימו עם אשכול. ואז, בפרץ של נוסטלגיה וכאב, סיפר לו בן־גוריון את פרשת הבכייה לדורות מ-1948 ותלה את האשם בחבריו.

Cquote1

תוצאות המלחמה[]

חוק השבות, התש"י-1950 הוא הביטוי החוקי המרכזי להיותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי כולו. החוק התקבל ב"כנסת ב-5 ביולי 1950, ומעניק לכל יהודי את הזכות לעלות ארצה ולקבל תעודת עולה, שבהתאם לחוק העולה מקבל אוטומטית אזרחות ישראלית.

בעקבות הקמת המדינה אורגן הכח הצבאי של הישוב היהודי בארץ ישראל. הממשלה הזמנית החליטה על הקמת צבא הגנה לשיראל הוא צה"ל כשבועיים לאחר קום מדינת ישראל, במהלך מלחמת העצמאות. ראש הממשלה, דוד בן-גוריון חתם על "פקודת צבא הגנה לישראל" ב י"ז אייר ה'תש"ח (26 במאי 1948 למניינם)

הפקודה כללה ההוראה החד-משמעית שלא יתקיים כוח צבאי במדינת ישראל מלבד צה"ל. כך פסקה הפעילות של ה"ארגון צבאי לאומי" הוא האצ"ל ו"לוחמי חירות ישראל" - הלח"י ופורקו חטיבות ה"פלמ"ח".

טייסי מח"ל במלחמת העצמאות ותרומתם להקמת המדינה[]

Sample_Reel_for_'Above_and_Beyond'_-_Playmount_Productions

Sample Reel for 'Above and Beyond' - Playmount Productions

תגובות הצופים בסרט:

 • אנשים אמיצים מאוד ומלאי תשוקה! תודה על שיתוף הווידאו
 • אני לא יודע איך, עם כמה מטוסים, הם עצרו את הערבים קרים, אבל הם עשו. מדהים, הם היו גיבורים אמיתיים. מקווה לראות את הסרט כולו.
 • אנשים אלה היו גיבורים וטייסים אמיתיים. הם עזבו את בתיהם ועברו ליצור את ההיסטוריה של העם היהודי. כולנו בבעלותם כל כך הרבה. תודה ננסי שנתנה לנו פיסת ההיסטוריה זו, אנא המשך.
 • סיפור מדהים על טייסים אמיצים ונלהבים שעזבו השאירו את זוועות מלחמת העולם השנייה מאחוריהם ויכלו להישאר בבית בימים השלום אמריקה. הם בחרו להיות חלק ממשהו באמת היסטורי ואצילי ומסכנים את חייהם על הקו עם מעט מאוד ערובה אחרת ממה שהם יתרמו את מאמציהם, אם לא בחייהם, להולדתה של אומה.
 1. יש להזין הערת שוליים בתבנית
Advertisement