Family Wiki
Advertisement

ארנון סגל כתב על מלחמת החפירות בעולם קטן השבועון לצעירים מיום י"ב בניסן תש"ע. המאמר סוקר את הנושא בצורה פשוטה ומובנית לכל.

במאמר מוצגים חלק מן האתרים המרכזיים אשר תומכים במימצאים שהתגלו בהם את המסופר במקרא. בין השאר:

  • מכתבי אל עמארנה - אחד הממצאים הבולטים במכתבי אל-עמארנה הוא פלישתם של ה"אמורו" (או "חבירו) לארץ. בשל הדמיון בשם ובזמן, היו חוקרים שטענו שאלו שבטי ישראל - עבריםשנכנסו לארץ וכבשוה.
  • כתובת השילוח - אשר עד היום מעוררת התרגשות עקב תאורה את האירוע מספר מלכים.
  • כתובת תל דן - חשיבותה העיקרית של הכתובת במחקר הארכאולוגי הוא שבכתובת זו מצוין "בית דוד". הכתובת היא הראייה הארכאולוגית המקובלת והאמינה היחידה שבה מוזכר דוד, שמתוארכת לזמן בית ראשון.


Pages from 245 m- olam katan

ברשות ארנון סגל עורך משנה של "עולם קטן"

- הקש למעלה משמאל (במשבצת) על קישור לצפייה בהגדלה

Advertisement