Family Wiki
Advertisement
מלחמות המקומות הקדושים.jpg

מלחמות המקומות הקדושיםהוא שם ספרו של שמואל ברקוביץ הדן ב"מאבק על ירושלים והמקומות הקדושים בישראל, יהודה, שומרון וחבל עזה". הספר יצא לאור בשנת 2000 מטעם : מכון ירושלים לחקר ישראל והד ארצי הוצאה לאור.

הספר הוא פרי מחקר היסטורי של תולדות המאבקים בין היהודים, הנוצרים והמוסלמים, על השליטה במקומות הקדושים בארץ ישראל, מראשיתם במאה הרביעית לספירה ועד עצם היום הזה.

המימד המדיני התעורר בין היהודים לבין האיסלם. בספר הוא מגיע למסקנה כי לו מדובר באתרים דתיים גרידא והפכו להיות בעיה מדינית מרכזית (לדעת מחבר הערך, בכל זאת רק שני בחשיבות, אחרי בעיית הפליטים).

המחבר גם עוסק בסכסוך בתול העדות הנוצריות: ארבע בירושלים המזרחית ושלושה בית-לחם.

בפרק האחרון הוא העלה הצעות לפתרון.

הספר מתחלק לשערים הבאים:

שער ראשון: סקירה היסטורית: בעיית המקומות הקדושים בארץ ישראל מראשיתה ועד ימינו[]

פרק הראשון, דן בתקופה עד הנצחון המוסלמי על הצלבנים במאה ה12.

פרק השני, עד לתחילת המנדט הבריטי על ארץ ישראל (1923)

פרק השלישי, בתקופת המנדט הבריטי (1923-1948)

פרק הרביעי. ירושלים במלחמת העצמאות : ירושלים המערבית והעיר העתיקה

פרק חמישי, בעיית המקומות הקדושים מהקמת מדינת ישראל ועד מלחמת ששת הימים

פרק שישי, בעיית המקומות הקדושים וירושלים אחרי מלחמת ששת הימים - לפרק זה 13 פרקי משנה.

פרק שביעי, המאבק על השליטה בירושלים ובמקומות הקדושים 1989-1999 - לפרק זה 20 פרקי משנה.

פרק שמיני, ההסכמים בין ישראל לפלסטינים והמקומות הקדושים: עזה-יריחו, הגדה והרצועה, חברון וקיום ההסמיפ בפועל על=ידי הרשות הפלסטינים.

פרק תשיעי, ה מאבק הבין-לאומי על תפילת היהודים במערת המכפלה.

פרק עשירי, סכסוכים נמשכים בשיקום המקומות הקדושים ובאחזקתם:כללי, כנסיית המולד, כנסיית הקבר הקדוש, שיקום המקומות הקדושים לאיסלם בעיר העתיקה והרטיבות בכותל המערבי. (לפי מחבר הספר הבעיה האחרונה נפתרה)

שער שני: מדינת ישראל ובעיית המקומות הקדושים[]

פרק ראשון, מדיניות ישראל הלכה למעשה מהקמת המדינה ועד מלחמת ששת הימים.

פרק שני, מדיניות ישראח למעשה אחרי מלחמת ששת הימים. פרק זה מתחלק לארבע פרקי משנה

 1. כללי
 2. מדיניות ישראל בירושלים 15 נושאים
 3. מדיניות ישראל בתחומי הקו-הירוק
 4. מדיניות ישראל בשטחים המוחזקים.

פרק שלישי, עמדת ישראל בדבר עתיד המעמד המדיני של ירושלים והמקומות הקדושים.

שער שלישי: ירדן ושאלת ירושלים והמקומות הקדושים על מלחמת ששת הימים[]

שער רביעי: עמדת הכנסיות הנוצריות בשאלת ירושלים והמקומות הקדושים אחרי מלחמת ששת הימים (1967-1999)[]

פרק ראשון, הנצרות והעם היהודי

פרק שני, עמדת הכנסייה הקתולית - הותיקן

פרק שלישי, עמדת הכנסיות הנוצריות האחרות

שער חמישי: הצעות לפתרון בעיית ירושלים והמקומות הקדושים[]

פרק ראשון, הקדמה

פרק שני, האינטרסים הדתיים של שלושת הדתות.

פרק שלישי, עמדת הצדדים המעורבים במשא-ומתן לשלום

פרק רביעי, הסדרים בפועל: הבריטי, הישאלי והירדני

פרק חמישי, פתרונות תאורטיים: הצעות למעמד הקבע של ירושלים ושל המקומות הקדושים

פרק שישי, הפתרון הרצוי להסר קבע

נספחים[]

 1. הפירמן העותמאני בדבר הסטטום-קוו במקומות הקדושים לנצרות מפברואר 1852
 2. תרשים חלוקת הזכויות בכנסיית הקבר הקדוש
 3. מסמך משנת 1919 בדבר זכויות הנקיון בכנסיית המולד בבית לחם
 4. כנ"ל, בכנסיית המולד מיום 28 בדצמבר 1974 (בחתימת הקתולים, היוונים והארמנים - העתקים לממונה על מחוז ירושלים והמושלים הצבאיים של יהודה ושומרון ושל בית לחם)
 5. תרשים חלוקת זכויות הניקיון באגף הצפון-מזרחי בכנסיית המולד - 18 בדצמבר 1974
 6. הסכם מיום 3 במרץ 1973 בין שלושת הכדות הנוצריות בדבר עבודות השיקום של הכיפה בכנסיית הקבר הקדשו (בחתימת הקתולים, היוונים והארמנים - ללא העתקים לממונה על מחוז ירושלים והמושלים הצבאיים של יהודה ושומרון ושל בית לחם)
 7. תרשים חלוקת מבנה מערת המכפלה
 8. חור ירושלים של ארצות הברית - 1995 - החלטה על הקמת שגרירות ארה"ב בירושלים ואישור לנשיא ארה"ב לדחות את היישום.
 9. תרשים הר-הבית ( עם מיקום אפשרי לבתי כנסת באזור הצפוני)

הערות ומפתח[]

ההערות בשפע לכל פרק ופרק

הספר במלואו 572 עמודים

Advertisement