Family Wiki
Advertisement

סוף מסלול הנסיגה הצרפתית מרוסיה

הרומן מלחמה ושלום נחשב לאחת היצירות הסיפרותיות המעולות. היא משלבת עלילה מרתקת עם רקע היסטורי מיוחד במינו, מנקודת ראות של זמן די-קצר לאחר ההתרחשות (1869-1812). יחד עם זאת, הרומן ההיסטורי אינו קל לקריאה. התרגום לעברית של לאה גולדברג מחולק לשני כרכים, בכל כרך שני חלקים וסך הכל 1,500 עמודים.

התוכן אינו קל למעקב, למרות שהוא עוסק ברציפות בעלילות של רק בני חמש משפחות לאורך כל התקופה. אך מספר המשתתפים הנוטלים חלק ברומן מתקרב למאה. ברקע הובא סיפורה של מלחמת צרפת-רוסיה מהשנת 1805-1812.

המעקב אחרי תוכן הרומן נעשה קל יותר אם צופים בקטעים של חמשת הסרטים שנעשו לפי הרומן (סרט שישי של הבי.בי.סי. יצא לאור בשנת 2016). דילוג בין קטעים מהרומן לבין קטעים מהסרט יכול להקל את הקורא. ומכאן הרעיון היה לחבר תמצית למאות הפרקים של 15 חלקי הרומן, תוך שילוב קישורים לחלקים מהסרטים וכן תמונות אחדות שהועתקו מהמסך.

להלן הקישורים לפרקים:

הכולל את החלקים הבאים: (בכל חלק כ-20 פרקים)

 1. מלחמה ושלום - תקציר - כרך א' חלק ראשון I- 1805 - בסנט-פטרסבורג, מוסקבה והאחוזה הכפרית
 2. מלחמה ושלום - תקציר - כרך א' חלק שני 1805- II - בשדות הקרב באוסטריה והנסיגה לרוסיה
 3. מלחמה ושלום - תקציר - כרך א' חלק שלישי 1805- III חזרה לבירה וקרב אוֹסְטֶרְלִיץ

הכולל את החלקים הבאים: (בכל חלק כ-20 פרקים)

 1. מלחמה ושלום - תקציר - חלק רביעי -IV
 2. מלחמה ושלום - תקציר - חלק חמישי - V- יולי 1807 חוזה טילזיט
 3. מלחמה ושלום - תקציר - חלק שישי - VI -התלבטויות
 4. מלחמה ושלום - תקציר - חלק שביעי - VII
 5. מלחמה ושלום - תקציר - חלק שמיני - VIII - בתרגום העברי כלול בחלק השביעי
 1. מלחמה ושלום - תקציר - חלק תשיעי - XI
 2. מלחמה ושלום - תקציר - חלק עשירי - X
 3. מלחמה ושלום - תקציר - חלק אחד-עשרה - XI
 1. מלחמה ושלום - תקציר - חלק שלוש-עשרה
 2. מלחמה ושלום - תקציר - חלק ארבע-עשרה
 3. מלחמה ושלום - תקציר - חלק חמש-עשרה


מלחמה ושלום - תקצירים - אפילוג

מסקנות לדורות[]

מחבר הרומן, לאו טולסטוי, במיוחד בכרך השני עורך ניתוח היסטורי של האירועים, אשר עשוי להיות אקטואלי. בין השאר הוא מציין את הנקודות הבאות:

 • בכרך א' חלק שני של הרומן, מייד לאחר הפתיחה, טולסטוי מציין את התגבשות אהבת המולדת והזהות הלאומית הרוסית. הוא מעלה על נס את הגאווה הרוסית לעומת אוירת הנכאים של הצבא האוסטרי, הנסוג ללא קרב ומצפה כי הרוסים יעשו את המלאכה. לרוסים יש מנהיג הדואג שהם לא יפלו בפח.
 • בחלק ג', בו מתוארת מלחמת 1812, טולסטוי דן בשאלה: האם המלחמה הייתה יכול להימנע וזו תשובתו:"לסיכום, ההיסטוריה נגרמת על ידי החלטות אינסופיות והשפעות, שרובם נראות חסר חשיבות. למרות שאנשים מקבלים החלטות מרצון חופשי, התוצאה נקבעת לפי הגורל. ובלשון הספר:"הפאטליזם בהיסטוריה הריהו דבר שאין להמנע ממנו, בבואנו להסביר תופעות חסרות הגיון"

עוד קטע אחד מעניין:"כל פעולה מפעולותיהם (של "האישים הגדולים"), הנראית בעינהם כשרירותית, היא בלתי שרירותית מבחינה היסטורית, אלא קשורה בכל מהלך ההיסטוריה כהלכה קבועה-מראש.

 • השפעת המנהיגים ניכרת בפרק זה הקיסרים בדרך כלל רואים מרחוק. חשיבותם אינה טמונה בהחלטות הפרטניות שהם עושים, אבל ברגש העמוק שהם מעוררים באנשיהם. במילים אחרות, זה הוא ההבטחה של גברים וכסף שמזינים את המלחמה, לא הצאר עצמו.
 • לעיתים יש מנהיג המצליח להגן על עמו, גם במחיר של נטישת בירת המדינה.
 • מנהיג גאון, כמו נאפוליון, עם הצבא "הגדול בעולם" נסוג מפני יחידות קלות של קוזקים המזדנבים אחריהם.
 • פקודות הלחימה בשדה הקרב אינן יוצאות לפועל. הצלחה וכשלון נגרמת על-ידי בשל גורמים לא צפויים.
 • ההנהגה הצבאית חסרת הבנה, או שאין לה את הכישורים להבין את המתרחש.
 • המזל הוא בתושיה של הפרט, העומדת לזכות העם הרוסי.
Advertisement