Family Wiki
ניתן לעקוב אחרי השינויים האחרונים באתר בדף זה.
אפשרויות בשינויים האחרונים הצגת 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 השינויים האחרונים ב־1 | 3 | 7 | 14 | 30 הימים האחרונים
הסתרת משתמשים רשומים | הסתרת משתמשים אנונימיים | הסתרת עריכות שלי | הצגת בוטים | הסתרת עריכות משניות
הצגת שינויים חדשים החל מ־14:25, 28 במאי 2022
   
רשימת קיצורים:
ח
בעריכה זו נוצר דף חדש (ר' גם את רשימת הדפים החדשים)
מ
זוהי עריכה משנית
ב
עריכה זו בוצעה על־ידי בוט
(±123)
גודל הדף השתנה במספר זה של בתים

27 במאי 2022

ח    10:21  Buchart Botanical Garden‏‏ 2 שינויים היסטוריה +120 [Daniel ventura‏ (2×)]
     
10:21 (נוכחית | קודמת) +43 Daniel ventura Message Wall תרומות הוספת קטגוריות
ח    
10:21 (נוכחית | קודמת) +77 Daniel ventura Message Wall תרומות יצירת דף עם התוכן "מסגרת|מרכז|800px"
     10:20 יומן העלאות Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Buchart Botanical Garden - Victoria BC(created video)
 מ   03:15  אבלות השלושים הבדלהיסטוריה 0 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏צו ירושה

26 במאי 2022

ח    23:21  אבלות השלושים‏‏ 5 שינויים היסטוריה +5,518 [Daniel ventura‏ (5×)]
 מ   
23:21 (נוכחית | קודמת) +145 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏צו ירושה
 מ   
22:59 (נוכחית | קודמת) +9 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏צו ירושה
 מ   
22:55 (נוכחית | קודמת) +93 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏צו ירושה
 מ   
22:54 (נוכחית | קודמת) +1 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏הלכה למעשה
ח    
22:53 (נוכחית | קודמת) +5,270 Daniel ventura Message Wall תרומות יצירת דף עם התוכן "==אבלות שלושים ושנה== לאחר סיום שבעת ימי האבלות, נמשכת האבלות במידה פחותה עד סוף שלושים הימים, ובסיום השלושים מסתיימים כל מנהגי האבלות. זולת ילדים שמתאבלים על אחד מהוריהם, שמשום כבוד ההורים אבלותם נמשכת שנה שלימה. ==קדיש ועילוי נשמה== האבל על אחד מהוריו אומר..."
 מ   13:45  זכרון לשאול בן תורה‏‏ 22 שינויים היסטוריה +792 [Daniel ventura‏ (22×)]
 מ   
13:45 (נוכחית | קודמת) 0 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏"המפגש" - תחת שמי דרום איטליה
 מ   
13:43 (נוכחית | קודמת) −2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏פרולוג (פֶּתַח דָּבָר)
 מ   
13:42 (נוכחית | קודמת) −2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏אֶפִּילוֹג אחרית דבר, חתימה, סוף דבר
 מ   
13:41 (נוכחית | קודמת) −2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏לזכרו של שאול
 מ   
13:41 (נוכחית | קודמת) −2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏טיולי שאול ויערה באיטליה
 מ   
13:40 (נוכחית | קודמת) −2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏הספר על אירועי המשפחה בשואה : Una Famiglia
 מ   
13:39 (נוכחית | קודמת) −19 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏העידן החינוכי
 מ   
13:39 (נוכחית | קודמת) +188 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏ימים ראשונים בעפולה
 מ   
13:37 (נוכחית | קודמת) +151 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏בכמה בתי ספר יכול ילד ללמוד
 מ   
13:35 (נוכחית | קודמת) 0 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏בכמה בתי ספר יכול ילד ללמוד
 מ   
13:35 (נוכחית | קודמת) 0 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏בכמה בתי ספר יכול ילד ללמוד
 מ   
13:34 (נוכחית | קודמת) +152 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏על הספר
 מ   
13:31 (נוכחית | קודמת) +1 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏על הספר
 מ   
13:31 (נוכחית | קודמת) +173 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏סיכום ל-60 שנות נישואין
 מ   
13:30 (נוכחית | קודמת) −161 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏גבים, מספר שאול
 מ   
13:27 (נוכחית | קודמת) +2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏הספר על אירוע המשפחה בשואה : Una Famiglia
 מ   
13:27 (נוכחית | קודמת) −2 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏הספר על אירוע המשפחה בשואה : Una Famiglia
 מ   
13:26 (נוכחית | קודמת) +13 Daniel ventura Message Wall תרומות ←‏אֶפִּילוֹג אחרית דבר, חתימה, סוף דבר
 מ   
13:25 (נוכחית | קודמת) +124 Daniel ventura Message Wall תרומות
 מ   
13:21 (נוכחית | קודמת) +71 Daniel ventura Message Wall תרומות תגית: עריכה חזותית
 מ   
12:26 (נוכחית | קודמת) 0 Daniel ventura Message Wall תרומות
 מ   
12:25 (נוכחית | קודמת) +109 Daniel ventura Message Wall תרומות
     13:14  (יומן העלאות) [Daniel ventura‏ (19×)]
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:עידן חדש.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:מסיבת פרישה.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:אםילוג.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:אילן יןחסין שאול ויערה.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul11.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul10.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul9.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul8.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul7.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul6.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul5.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul4.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul3.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul2.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Shaul1.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Image23.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Image21.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Image20.jpg
     
13:14 Daniel ventura Message Wall תרומות העלה את קובץ:Image19.jpg