Family Wiki
Advertisement

ראו גם:קדומים מטע זיתים פארק בר-און

קדומים שוכנת בלב של אזור הנטוע מטעי זיתים.

המאבק על הזיתים[]

תראו מה קרה הבוקר בקדומים - "וכיתתו חרבותם" - למצלמות - כולם מצלמים את כולם

הצלם אומר:"הגיעו יותר מצלמות מאנשים. יש במקום גם כלי תקשורת והפלסטינים עוסקים בראיונות לתקשורת במקום במסיק"

ממסיק הזיתים בקדומים[]


קדומים: מטע לסנס[]

המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


ראו ערך מורחב: קדומים: מטע הזיתים של לסנס

חיים לוינסון דיווח ביום 20 במארס באתר הארץ בג"ץ: עיבוד קרקע אינו מעניק למתנחלים חזקה עליה - הרכב בראשות ביניש פסק נגד חקלאי מקדומים שהוא אינו יכול להסתמך על החוק העותמאני המעניק חזקה לאדם המעבד קרקע עשר שנים.

Advertisement