Family Wiki
Advertisement

מטמון מטבעות נדיר, כלי חרס וכלי נשק שהוטמנו בתוך מערה עמוקה בימי מרד בר-כוכבא (135-132 לספירה), נתגלו במהלך מחקר באחת משמורות הטבע בהרי ירושלים. המחקר נערך על ידי ד"ר בועז זיסו ופרופ' חנן אשל מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס) באוניברסיטת בר-אילן יחד עם פרופ' עמוס פרומקין ומר בועז לנגפורד מן המלח"ם (היחידה למידע וחקר מערות) שבמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ירושלים, בסיוע רשות הטבע והגנים.

אוניברסיטת בר אילן[]

Img biu 09 09 10 13 34

מטבעות מהמטמון - אתר אוניברסיטת בר אילן - שימוש הוגן

המקור:לשכת הדובר

מטמון מטבעות נדיר, כלי חרס וכלי נשק שהוטמנו בתוך מערה עמוקה בימי מרד בר-כוכבא (135-132 לספירה), נתגלו במהלך מחקר באחת משמורות הטבע בהרי ירושלים. המחקר נערך על ידי ד"ר בועז זיסו ופרופ' חנן אשל מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס) באוניברסיטת בר-אילן יחד עם פרופ' עמוס פרומקין ומר בועז לנגפורד מן המלח"ם (היחידה למידע וחקר מערות) שבמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ירושלים, בסיוע רשות הטבע והגנים.

החוקרים ערכו מיפוי של המערה הגדולה הכוללת אגף נסתר, שהגישה אליו אפשרית מבעד לסדק צר, חלקלק ומסוכן. האגף הנידח התגלה לראשונה (לפני עשרות שנים), על ידיד ד"ר גדעון מן, מחלוצי חקר המערות בישראל. הסדק הוליך אל מחילה שהתחברה לאולם, ששימש למסתור ללוחמים יהודים במהלך מרד בר-כוכבא. באולם נתגלו שלושה מטמונים ובהם עשרות מטבעות שהוסתרו במקום לפני קרוב ל-1900 שנה. רוב המטבעות עשויות כסף והם נטבעו על ידי המורדים ע"ג מטבעות רומיים ששימשו במחזור הכספים דאז. סמליהם וכתובותיהם של המטבעות הרומיים נמחקו במהלך הטביעה מחדש, ובמקומם נטבעו סמלים יהודיים וכתובות לאומיות בנוסח: "שנה ב' לחרות ישראל", "לחרות ירושלים". שאר המטבעות הם רומיים עשויים זהב, כסף וברונזה והם נטבעו ברחבי האימפריה ובארץ ישראל.

מטמון זה של מטבעות מימי בר-כוכבא הוא הגדול ביותר שנתגלה עד עתה על ידי ארכיאולוגים בפעילות ארכיאולוגית מסודרת. זו הפעם הראשונה שמטמון כה גדול של מטבעות בר-כוכבא מתגלה על ידי חוקרים ולא על ידיד שודדי עתיקות. בשל נדירותם של מטבעות אלה וייחודם של הסמלים והכתובות היהודיים המופיעים עליהם, הם מבוקשים מאוד בשוק העתיקות הישראלי והבינלאומי. בעשרות השנים האחרונות הרסו שודדי עתיקות אתרים רבים, במיוחד באזור יהודה, במטרה לגלות בין היתר מטבעות מזמן המרד. אחת התגליות המרתקות הקשורות במרד בר-כוכבא היא תופעת השימוש האינטנסיבי של לוחמים ופליטים יהודים בחללים תת-קרקעיים – טבעיים או חצובים – לשם מסתור, מחבוא, מילוט ומפלט. היהודים שנמלטו אל המערות מפני הצבא הרומי לקחו עמם מזון, משקה, נשק, כסף וכל מיני תעודות ומסמכים. לעיתים הם נעלו את בתיהם ונטלו עימם את מפתח הבית, בתקווה לחזור הביתה לאחר שוך הקרבות.

דומה כי מטמון המטבעות הבר-כוכבאי הוסתר במערה זו במהלך ימי המרד, לאחר שהנמלטים היהודים נטשו את יישוביהם או בתום קרב עם הרומים. ברם, מצפיני המטמון לא שבו ליטול את חפציהם וממונם. הממצא שהה במחילה אפלה ונידחת עד גילויו בימים אלה. ערך המטמון, ממדי המערה וקרבתה למרכז המרד באזור ביתר מלמדים אולי על חשיבותם של הנמלטים למערה זו. הממצא מאשר את ההשערה שפליטי המרד נמלטו למערות במרכז אזורי מגוריהם בנוסף למערות נידחות במדבר יהודה. בכך יש תוספת חשובה להבנת מרד בר-כוכבא שהמידע ההיסטורי עליו מצומצם


דובר אוניברסיטת בר אילן מסר את הדיווח הבא:

Advertisement