Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

מוזאון עתיקות בגולן בקצרין הוקם במטרה לרכז במבנהו את העתיקות שנמצאו בגולן, את אלו שהתגלו בחפירות הארכאולוגיות וללוות את המימצאים בהסברים ובמופעים אור קוליים.

מדורי התצוגה[]

  • התקופה הפרהיסטוריה מוצגת באמצעות איורים ותמונות של גלגלת פיל שנמצאה ליד גשר בנות יעקב, שרידי פילים נמצאו על גדת הירדן במקום בו היה חוף ימת החולה בימי קדם. וכן מהצבור

של עצמות בעלי חיים שנחשף בקוניטרה ביניהם עצמות : קרנף, פרות בר גדולות, סוסים, אריה, צב, אייל אדום, צבי וזאב.

  • התקופה הכלכוליתית מיוצגת במוזיאון על ידי שיחזור בית טיפוסי. על יסוד חפירה וחקירה של 25 אתרים בגולן הגיעו למסקנה כי הבתים היו בנויים מאבני הבזלת המקומיות, ללא עיבוד. המבנים היו גדולים: רוחבם כ 6 מ' ואורכם כ 15 מ'. הקירות התנשאו מעל לקומת אדם והגג עשוי מקורות עץ כאשר בוץ וקש כיסה אותם.
  • גלגל רפאים - אתר ייחודי לגולן. גלגל רפאים הנו מערכת של שלוש חומות אבן בנויות במעגלים חד-מרכזיים אשר שימש למטרות פולחניות. במוזיאון ישנו דגם של האתר עם הסבר אורקולי מלווה בהולוגרמות.
  • הדולומנים - "שולחן אבן" - העשוי מאבנים ענקיות, ששימש כקבר לפני כ 4500 שנים. מאות דולמנים פזורים בגולן. דולמן מטיפוס בינוני הועבר מהשטח אל גן המוזיאון וניבנה מחדש במדויק.
  • גמלא - גמלא הייתה עיר יהודית פעילה החל בשנות השמונים שלפני הספירה ועד לשנת 67. במוזיאון מוקרן חיזיון אורקולי המתאר את שלבי המרד, המצור והקרבות עד הסוף המר. בין הממצאים שנתגלו בגמלא ומוצגים

במוזיאון, קנקנים לשמן ולמים, נרות שמן רבים, תכשיטים, ראשי חצים, אבני בליסטראות, ומטבעות רבים ביניהם המטבע החשוב 'לגאולת ירושלים'. מטבע זה נטבע בגמלא כנראה בעצומו של המרד הגדול, בשנת 66 לספירה.

  • ימי המשנה והתלמוד - תקופה זו היא העשירה במימצאים חלקם מוצגים במוזיאון ובגן שמחוצה לו. ביניהם פריטי בנייה מבתי הכנסת ועליהם תבליטים של מנורת המקדש, שופר, מחתה וארבעת המינים.

ישנן גם כתובות החקוקות בעברית או בארמית על גבי מצבות. כתובות אחדות מבתי הכנסת מוקדשות לתורמים או לאישים חשובים. החשובה שבהן היא כתובת עברית על גבי משקוף מעוטר מהכפר דבורה המזכירה את רבי אלעזר הקפר. : "זה בית מדרשו של רבי אליעזר הקפר".

בתצוגה דגם 1:50 של בית הכנסת העתיק בקצרין ולידו ממצאים שנתגלו באתר: מטמון מטבעות, אבני פסיפס, כלי חרס ורעפי גג.

  • המוזיאון סוקר את העתיקות המתייחסות לנוצרים שהתגוררו בגולן, בדרך כלל ליד ים כנרת . בעשרות כפרים נוצריים שנסקרו בגולן נמצאו אבנים מעוטרות רבות . כן נמצאו כתובות יווניות רבות על גבי משקופים, או על מצבות קבורה.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement