Family Wiki
Advertisement
Museo Monumento al Deportato politico e razziale

למעלה משמאל מבנה המוזיאון, מימין עמודי זכרון למחנות ההשמדה ולמטה רשימת הנספים ותמונות ממחנה הריכוז פוסולי

Museo monumento-sala dei nomi

אולם השמות

מוזיאון לזכרם של מגורשים מסיבות פוליטיות או גזעיות (Museo Monumento al Deportato politico e razziale) נמצא בעיר קארפי (Carpi), צפונית למודנה, במחוז אמיליה-רומאניה שבאיטליה. בתקופת מלחמת העולם השנייה, בשנים 1942 - 1944, ליד קארפי היה, בקרבת הכפר "פסולי", פעל מחנה ריכוז איטלקי בשם מחנה פוסולו. במחנה רוכזו אסירים פוליטיים ויהודים שגורשו בסוף התקופה לאושוויץ. המחנה נסגר לאחר גירוש שוכניו לאושוויץ והתרוקנות המחנה.

מבנה המוזיאון כולל אולמות אשר על הקירות שלהן צויירו סקיצות בגרפיטי של הציירים הממחישים אל גורל הכלואים במחנה. באולם האחרון של המוזיאון,חרוטים על הקירות שמותם של 15,000 אזרחים איטלקיים שנשלחו למחנות הריכוז, מחציתם יהודים. בחצר המוזאון 15 עמודים ועליהם חרוטים שמות מחנות הריכוז באירופה.

מספרם של היהודים אשר גורשו ממחנה פוסולי לגרמניה היה 2,461 - 36% מכלל היהודים שנשלחו להשמדה - 6,806 יהודים ‏‏[1] .

תיאור המוזיאון[]

קובץ:Renato Guttuso.jpg

ציור של רנטו גוטוסו

Pianta museo - legenda

תוכנית המוזיאון

המוזיאון נחנך בשנת 1973 בקומת הקרקע של "ארמון די פיו" (Palazzo dei Pio) במרכז ההיסטורי של העיר קארפי. הוא תוכנן על ידי סטודיו BBPR ששותפים בו: Belgioioso ,Banfi, Peressutti , Rogers ובשיתוף עם יוסף לאנצני (Joseph Lanzani) ורנטו גוטוסי (Renato Guttuso).

מכלול המוזיאון כולל 13 חדרים מגדלים שונים. התאורה והגרפיקה על הקירות יוצרת הרגשה, המשאירה לצופים תחושה שהם חוזים בתופעה רצינית ויסודית, רחוקה להיות המחשה תאורטית. על פני הקירות מופיעות כתובות ברצף, יחד עם ציורים מהווי מחנה הריכוז ובינם שמות הקרבנות שהיו במחנה. התחושה היא שהקרבנות מדברים ישירות אל הצופה, בצורה פשוטה ומיידית ומעוררים תגובה ריגשית למתבונן.

על הקירות של אחדים מקירות המוזיאון יש סקיצות בגרפיטי של הציירים: קורדו קג'לי (Corrado Cagli) פיקסו, לונגוני (Longoni), לג'אר (Léger) ורנטו גוטוסו (Renato Guttuso). בינהם משולבים צילומים וממסמכים מקוריים ממחנה ריכוז בפוסולי. כל אלה מהאוסף של ליקה (Lica) ואלבה שטיינר (Albe Steiner)

באולם האחרון של המוזיאון, אשר מסיים את הביקור במבנה המוזיאון, חרוטים על הקירות שמותם של 15,000 אזרחים איטלקיים שנשלחו למחנות הריכוז, מחציתם יהודים. במקרים אחדים מופיעים על הקירות כתובות בצבע אדום הממחישות את גורל המגורשים.


קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

Advertisement