Family Wiki
Advertisement
KATIF M

לוגו המוזיאון - צילם:בית השלום

המקור:אתר המוזיאון

מוזיאון גוש קטיף בירושלים פועל ליצירת תודעה של שימור, הצדעה וזיכרון למפעל ההתיישבות בגוש קטיף ולזכרון העקירה.

33-1lFp6Xe97R

המנורה מבית הכנסת בישוב נצרים שבגוש קטיף, שנישאה על כתפי התושבים בעת גירושם לירושלים והפכה לסמל, מוצגת מהיום לציבור ראו להלן

תולדות המוזיאון[]

מוזיאון גוש קטיף הוקם ביום י' באב תשס"ח, אוגוסט 2008, במלאת 3 שנים לעקירת ישובי גוש קטיף וצפון השומרון במסגרת "תכנית ההתנתקות". המוזיאון פועל ברחוב שערי צדק בירושלים באופן זמני, עד להקצאת קרקע ע"י ממשלת ישראל לבניית מרכז אפקטיבי להנצחת ישובי גוש קטיף וצפון השומרון. בצוות המוזיאון מדריכים, עובדי קבלה ואנשי תוכן, כולם מגורשי גוש קטיף. פרוייקט הקמת המוזיאון ארך מספר חודשים, והוא נוהל ע"י איש התקשורת והאומנות יענקלה קליין, בעבר ראש מחלקת החדשות של העיתון "מקור ראשון". בניהול התוכן סייעה מרים גוטליב ועימה צוות אמנים ואנשי מקצוע, ביניהם מגורשי גוש קטיף.

מטרת המוזיאון[]

מטרת המוזיאון היא לייצר תודעת זכרון, שימור והצדעה למפעל ההתיישבות היהודית בחבל עזה, ולעמוד על משמרת התודעה הלאומית בזכרון עקירת הישובים בגוש קטיף וצפון השומרון במסגרת מה שכונה "תכנית ההתנתקות". רוח המוזיאון: המוזיאון הינו גוף תרבותי-תיעודי פלורליסטי א-פוליטי, ברוח יהודית וישראלית שורשית. המוזיאון יתן במה רחבה ליצירה ועשיה מכל גווני החברה הישראלית, ישמש מוקד לשיח תרבותי ואומנותי, ויפעל להפצת מוצרי גוש קטיף ללא מטרות רווח. יעדי המוזיאון: הקמת מרכז מורשת והנצחה, מכון מחקר, עיון, הפקה והוצאה לאור, מקום מפגש ושיח חברתי לאומי, בית לנוער גוש קטיף, מרכז מבקרים, ארכיון וחנות מוצרים.

המנורה מבית הכנסת מנצרים[]

PikiWiki Israel 3900 Settlements in Israel

המבנה כפי שצולם בשנת 2005 . היום הוא הרוס - המנורה במוזיאון

Menorat kfar darom

המנורה מבית הכנסת בכפר דרום - צילם:בית השלום

המנורה שהייתה מוצבת על גג מבית הכנסת בנצרים נמצאת במוזיאון. היא הפכה לסמל של גוש קטיף בזמן העקירה. התרגשות רבה של המבקרים מהצבת המנורה שמעלה מחדש את טראומת העקירה. שלמה בשן מי שמתפעל את המוזיאון מספר על מאמץ עילאי רב להבאת המנורה למוזיאון בחג החנוכה לתועלת אלפי המבקרים.

המבקרים[]

מבקרים: בשנה הראשונה לפעילות המוזיאון ביקרו בו מעל 40,000 איש מכל רחבי הארץ והעולם, ביניהם כ-5,000 בקבוצות מאורגנות של תלמידים ומטיילים, מכל גווני הקשת החברתית והפוליטית בישראל. בעתיד יבקרו במוזיאון באופן קבוע גם סטודנטים יהודיים מכל העולם, במסגרת פרוייקטים לקירוב צעירים יהודים בעולם לתודעה הישראלית, תלמידי תיכון במסעות זהות בישראל, וחיילי צה"ל ושוטרי משטרת ישראל, במסגרת פעילות חינוכית מטעם חיל החינוך.

צוות המוזיאון[]

צוות הקמה: יענקלה קליין, מנהל הקמה, אוצר ויועץ אומנותי. מרים גוטליב, יועצת ומנהלת תוכן. אריאל גרוס (נוה דקלים).

עמותת מוזיאון פרטי גוש קטיף בירושלים בהנהלת שלמה וסרטיל.

צוות תשס"ט 2009: תחיה אקרמן (נוה דקלים), חדוה ויזנר (נצרים), עדי גרוסמן, בתיה גוטסמן (קטיף).

צוות הדרכה: אביה טננבאום (נצר חזני), אילת השחר פרץ הגר (עצמונה). משה לקס (נוה דקלים).

צוות תש"ע 2010: שלמה וסרטייל (גני-טל), מנהל קשרי חוץ. שלמה בשן, (נוה דקלים), מנהל תפעול. רעות טשנדי (נוה דקלים - ירושלים), קבלה. נועה שלו, מתנדבת ש"ל. תהילה כהן (נוה דקלים), מתנדבת ש"ל. יונתן סרלואי (נוה דקלים), לוגיסטיקה.

נותני שירות: עמשא מנחם, עיצוב. יהב אנטר, נקיון ואחזקה.

מצב המגורשים[]

Three yeras after

תמונת מצב המגורשים - אחרי שלוש שנים - צילם:בית השלום


תמונות מהמוזיאון[]

צילם:בית השלום

Advertisement