Family Wiki
Advertisement

thumb|300px|left|מדרשת שירת חברון


מדרשת שירת חברון, על שם שרית עמרני ה' יקום דמה, הוקמה לפני כשש וחצי שנים על ידי ישיבת שבי חברון. המדרשה מיועדת לבנות בוגרות שירות לאומי,וחילות משוחררות ופועלת במתכונת של לימוד תורה לשמה במסגרת שנתית. כיום לומדות בה 25 בנות. במדרשה פעילות חברתית ענפה: שבוע עבודה וטיולים, ערבי הווי, טיולים ושבתות מיוחדות, שבת הורים ואירוח בבתי הרבנים. תפילה ושיעור שבועיים במערת המכפלה.

כמו כן קיימת תשתית ללימוד פסיכומטרי- אינטרנט זמין לבנות המדרשה. במידה ומתארגנת קבוצה- קורס פסיכומטרי במקום


אתר המדרשה




חברון מאז ולתמיד

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברון קרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינו צוואת נרצחי חברון - אלקים העצני יחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורני ישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבע בית המדרש נתיבות דרור ישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר: הרב מלכיאל אשכנזי הרב שלמה עדני החיד"א הרבנים לבית משפחת בג'איו הרב אליהו מני רבי חיים חזקיהו מדיני הרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאור הרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמן הרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלום בית הכנסת חזון דוד מצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמן מאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברון

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Advertisement