Family Wiki
Advertisement

פרסום של אייר פראנס מציג המדינה בשנת 1951:

  • הטיסה הייתה במטוסי קונסטליישן, העולים הגיעו באניות לחיפה.
  • היו מעברות ועבודות דחק. החברה הייתה עדיין סולידארית, לא היו חברות כוח אדם.
  • הקיבוצים היו קיבוצים ועסקו בחקלאות.
  • בגליל רעו גמלים, הכפרים הערביים היו עדיין כפרים.
  • אגם החולה היה אגם והכנרת הייתה מלאה. חופיה היו שייכים עדיין לעם.
  • אפשר היה למצוא בקלות מקום חנייה במרכז ירושלים.

הסרט והמקור: אתר מיבזקון

Advertisement